0215 – אוֹר (or)

lysa, ge ljus


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: אוֹר (or)
Uttal: år    Lyssna
Talvärde: 207 (1 + 6 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 42 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet or till följande:

ἀναβλέπωanablepoG0308får sin syn, såg upp
ἀνάπτωanaptoG0381tända
φαίνωphainoG5316visa sig
φωτίζωphotizoG5461lysa

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to light
[idiom] break of day, glorious, kindle, (be, en-, give, show) light (-en, -ened), set on fire, shine

Engelsk beskrivning

1) to be or become light, shine
1a) (Qal)
1a1) to become light (day)
1a2) to shine (of the sun)
1a3) to become bright
1b) (Niphal)
1b1) to be illuminated
1b2) to become lighted up
1c) (Hiphil)
1c1) to give light, shine (of sun, moon, and stars)
1c2) to illumine, light up, cause to shine, shine
1c3) to kindle, light (candle, wood)
1c4) lighten (of the eyes, his law, etc)
1c5) to make shine (of the face)


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
Vhq3msVhq3ms-1
Vhv2msVhv2ms-7
Vhw3msVhw3ms-2
Vqq3msVqq3ms-1
VqrmsaVqrmsa-1
Vqw3msVqw3ms-1
VhccVhcc-7
VNccVNcc-1
HVhi2mpHVhi2mp-1
HVhi2msHVhi2ms-1
HVhi3fsHVhi3fs-1
HVhi3mpHVhi3mp-1
HVhi3msHVhi3ms-7
HVhp3cpHVhp3cp-2
HVhp3fsHVhp3fs-1
HVhrfpaHVhrfpa-1
HVhrfscHVhrfsc-1
HVhrmsaHVhrmsa-1
HVhv2msHVhv2ms-4
HVNrmsaHVNrmsa-1
HVqp3cpHVqp3cp-1
HVqp3msHVqp3ms-1
HVqv2fsHVqv2fs-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (42 st)


1 Moseboken (3)


och låt dem vara ljusbärare på himlens utsträckning (fäste, valv) för att ge ljus på jorden",
och det skedde så.
Gud (Elohim) satte (placerade) dem [solen, månen och stjärnorna] på himlens utsträckning (fäste, valv) för att lysa på jorden,
Så snart morgonen grydde sändes männen iväg, de och deras åsnor.

2 Moseboken (3)

Herren (Jahve) gick framför dem. På dagen i en molnstod för att visa dem vägen och på natten i en eldstod för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt.
Den [molnstoden, ängeln] kom på det sättet emellan egyptiernas läger och israeliternas läger. Molnet var där med mörker [för egyptierna], ändå gav det ljus där under natten [åt israeliterna], ingen kom nära den andre på hela natten. [Hebreiska texten är inte helt tydlig i vers 20, som ordagrant lyder: "Molnet och mörkret var där och lyste upp natten." Den grekiska översättningen Septuaginta översätter: "Mörkret föll, och hela natten gick utan att arméerna kom i närheten av varandra." Poängen är att de båda lägren var åtskilda och ingen kunde passera molnstoden som var emellan dem.]
Och du ska också göra sju lampor för den och de ska lysa upp över det som är framför den. [Versen tolkas troligtvis som att menoran ska vara ljuskällan i rummet, det Heliga i tabernaklet.]

4 Moseboken (2)

Må Herren (Jahve) låta sitt ansikte lysa över (mot) dig [komma med sin närvaro]
    och visa dig sin nåd (välvilja; trösta dig och ge dig sin oförtjänta kärlek).
Tala till Aron och säg till honom: "När du tänder lamporna ska de sju oljelamporna ge sitt sken framför ljusstaken (Menoran)."

1 Samuelsboken (2)

Och Jonatan sade: "Min far har ställt till problem för landet, jag ber er, mina ögon har blivit klara när jag smakade lite av denna honung.
Stig därför upp tidigt på morgonen med din herres tjänare som kommer med dig, och så fort som ni har stigit upp tidigt på morgonen, när det finns ljus (gryningen har börjat), lämna.

2 Samuelsboken (1)

De tog upp Asahel och begravde honom i hans fars grav som var i Betlehem. Joav och hans män gick hela natten och gryningen mötte dem i Hebron.

Esra (1)

Nu har för ett litet ögonblick Herren vår Gud (Jahve Elohim) visat oss nåd (favör) genom att låta en kvarleva undkomma och ge oss en tapp (en pinne) på hans heliga plats, så har vår Gud upplyst våra ögon och gett oss lite lindring i vår träldom.

Nehemja (2)

Du ledde dem med en molnpelare om dagen
    och en eldpelare om natten,
för att lysa dem
    på vägen de skulle gå.
På grund av din oändliga nåd (barmhärtighet, ömsinta kärlek) övergav du inte dem i öknen. Molnstoden försvann inte på dagen, utan ledde dem på deras väg. Eldstoden slutade inte att lysa upp den väg de skulle gå på natten. [Molnet och elden är en bild av den helige Ande och hans ledning.]

Job (2)

för att återföra hans liv (själ) från graven
    och låta livets ljus stråla över honom.[Vers 29 och 14 formar en inclusio med frasen "en och två", och här "två och tre". Detta ramar in hela denna sektion (vers 12–30) där Eliho svarar Job.]
Efter honom går ett lysande stråk,
    djupet [vattnet] tycks bli vithårigt.
    [När Leviatan simmar liknas vattenskummet i spåret bakom honom vid en äldre persons långa gråa hår.]

Psaltaren (16)

Se på mig (överväg, tänk på mig),
    svara mig Herre min Gud (Jahve Elohim),
ge ljus åt mina ögon,
    annars somnar jag in i dödens sömn.
För du tänder min lampa [ger mig liv], Herre (Jahve)
    – min Gud (Elohim) lyser upp mitt mörker. [Lampa betecknar ofta fysiskt och andligt liv, se Job 18:5–6; 21:17; Ords 13:9; 20:20; 24:20. David kallas också "Israels ljus", se 2 Sam 21:17. I templet lyste den sjuarmade ljusstakens ljus hela natten, se 2 Mos 25:37. Sann ödmjukhet handlar om att villigt böja sig inför Gud, se Ps 37:11. Här i vers 28 används hebreiska ordet sapal som har betydelsen att tvingas ner lågt.]
Herrens (Jahves) föreskrifter (påbud, uppdrag – hebr. piqudim) är rätta (rättfärdiga; leder rakt fram)
    – de ger glädje åt hjärtat (den inre människan orsak att fröjdas). Herrens (Jahves) bud (budord – hebr. mitzvah) är klart (rent, strålande)
    – det ger ljus åt (upplyser) ögonen.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare [5 Mos 6:25],
    rädda (fräls) mig i (genom) din trofasta nåd (omsorgsfulla kärlek).
Gud (Elohim) är nådig (visar sin oförtjänta kärlek) mot oss och välsignar oss,
    han låter sitt ansikte skina över oss [kommer med sin närvaro]. [4 Mos 6:24–25]Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Du är strålande,
    mer än majestätisk berg full av byte (föda – hebr. taref).
    [Kanske är bilden bergen kring Jerusalem där fiendehärar är slagna, se Hes 38:12.]
Ljudet av ditt dundrande (din åska) i stormvirveln,
    blixtar lyste upp världen,
    jorden skälvde och bävade.
[Refräng]
Gud (Elohim), upprätta oss
    och låt ditt ansikte lysa [Ps 31:16; 67:1; 4 Mos 6:24–26]
    och vi ska bli frälsta (räddade).
[Refräng:]
Härskarornas Herre (Elohim Sebaot), upprätta oss
    och låt ditt ansikte lysa
    och vi ska bli frälsta (räddade).
[Refräng]
Herre, Härskarornas Gud (Jahve Elohim Sebaot), upprätta oss,
    låt ditt ansikte lysa,
    och vi ska bli frälsta (räddade).
Hans blixtar lyser upp världen (den bebodda delen av jorden),
    jorden ser det och bävar [folken blir skräckslagna].
Han spred ut en molnstod som ett skydd
    och eld för att ge dem ljus på natten. [2 Mos 13:21–22]
Herren (Jahve) är Gud (El, den mäktige) och han har gett oss ljus
    [vänder sitt ansikte mot oss, ger favör och seger över fiender].
    Bind fast offret med band vid altarets horn. [2 Mos 27:2]
Öppnandet (uppenbarelsen) av dina ord (hebr. davarim) – ger ljus (klarhet) [välsignelse];
    det ger förståelse (urskillningsförmåga) för de enkla (öppna, villiga) [människor]. [Hebr. petach betyder "öppning" och kommer från verbet "att öppna". Att glänta på och avslöja ryms också i ordets betydelse här. När Guds Ord förstås och förklaras ger det ljus som när en stängd port öppnas, se Luk 24:27, 31; Apg 17:3; Ef 1:18. Ljus är en symbol på uppenbarelse men också förknippat med välsignelse, se Ps 97:11; 112:4; 118:27, något som också förstärks med det kiastiska mönstret då denna vers tematiskt hör ihop med vers 135.]
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare [kom med din närvaro och välsignelse, se 4 Mos 6:25–26],
    lär (undervisa) mig dina förordningar (hebr. chuqim).
Nej, mörkret ska inte vara mörkt (mörkna) för dig,
    utan natten lysa som dagen – mörkret och ljuset gör ingen skillnad [för dig]. [Versen avslutas ordagrant: "som mörkret som ljuset". De två vertikala ytterligheterna (himlarna och underjorden, se vers 8) och de två horisontala (öst och väst, se vers 9) beskriver på ett poetiskt sätt att det inte finns någon plats där Guds Ande inte kan nå fram och hans närvaro förvandla situationen!]

Ordspråksboken (2)

Men de rättfärdigas stig (välkända upptrampade gångvägar) är som gryningsljuset,
    som blir starkare och starkare (ljusare och klarare) tills det blir full dag.
Den fattige och den som förtrycker människor har detta gemensamt:
    Herren (Jahve) ger deras ögon ljus. [Alla människor har fått livet som en gåva.]

Predikaren (1)

Vem är som den vise?
    Och vem vet (har en intim förståelse av) hur saker och ting (ord – hebr. davar) ska tydas och tolkas (få sin lösning)?
En människas vishet får hennes ansikte att lysa [Ps 119:130; 19:9]
    och djärvheten (hårdheten) i hennes ansikte förändras.

Jesaja (3)

När dess grenar förtvinar ska de brytas av,
    kvinnor ska komma och sätta eld på dem (använda dem till bränsle),
för det är ett folk utan förstånd,
    därför ska han som skapade dem inte ha någon nåd (barmhärtighet, förbarmande – hebr. rachamim) med dem,
    och han som formade dem ska inte ha någon nåd (oförtjänt kärlek – hebr. chanan) med dem.

Kapitel 60, som är den centrala delen i kapitel 56-66, utgör i sig själv en kiasm, där stycket om att Herren ska återupprätta Jerusalem står i centrum: A Guds ljus (vers 1–3)
 B Nationer kommer med gåvor (vers 4–7)
  C Främlingar ska föra dina barn till dig (vers 8–9)
   D Herren ska återupprätta Jerusalem (vers 10–13)
  C´ Barnen från dina plågare ska komma till dig (vers 14–16)
 B´ Nationer ska komma med gåvor (vers 17–18)
A´ Herren ska vara ditt ljus (vers 19–22)

Guds ljus och härlighet

Stå upp [från depression och apati som omständigheter har hållit dig i]!
    Var ljus [reflektera Guds ljus]!
För ditt ljus kommer (har kommit) och
    Guds härlighet (ära, tyngd, dignitet, prakt) [fullständigt mättade närvaro] går upp (strålar ut; har rest sig) över dig.
[Vers 19–22 hör tematiskt ihop med vers 1–3.]
Solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen,
    månen ska inte lysa över dig med sitt sken.
Herren ska vara ditt eviga ljus,
    din Guds härlighet ska skina på dig [se Upp 21:23, 22:5].

Hesekiel (2)

Och när jag utrotar dig ska jag täcka himlarna
    och göra dess stjärnor svarta (mörka).
Jag ska täcka solen med moln
    och månen ska inte ge sitt ljus.
Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet.

Daniel (1)

[Daniel har bett om staden Jerusalems upprättelse, se vers 16, nu fortsätter han att be för templets återuppbyggande.] Nu, vår Gud! Hör din tjänares bön och vädjanden (enträgna, ödmjuka och innerliga böner om nåd). Låt ditt ansikte lysa över din helgedom [templet i Jerusalem] som ligger i ruiner. [5 Mos 6:25]

Malaki (1)

[Vers 10 är den centrala versen i den första sektionen som ramas in av vers 6–9 och 11–14 som har många liknande ord och beskriver problemet.] Om bara en enda av er ville stänga dörrarna och inte tända elden på mitt altare förgäves. Jag finner ingen glädje (tillfredsställelse) i det, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). Jag ska inte heller ta emot något offer från er hand.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.