Uppenbarelseboken 13:7

Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar, folk, språk och länder. [Vilddjuret får politisk och militär makt över hela jorden.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   ποιῆσαι   πόλεμον   μετὰ   τῶν   ἁγίων   καὶ   νικῆσαι   αὐτοὺς   καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   ἐξουσία   ἐπὶ   πᾶσαν   φυλὴν   καὶ   λαὸν   καὶ   γλῶσσαν   καὶ   ἔθνος.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   ποιῆσαι   πόλεμον   μετὰ   τῶν   ἁγίων   καὶ   νικῆσαι   αὐτοὺς   καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   ἐξουσία   ἐπὶ   πᾶσαν   φυλὴν   καὶ   λαὸν   καὶ   γλῶσσαν   καὶ   ἔθνος.  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 24 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge there was given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
P-DSN
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to make
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G4171 πόλεμον (polemos)
krig war
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0040 ἁγίων (hagios)
helig saints,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3528 νικῆσαι (nikao)
övervinna, segra to overcome
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge was given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
P-DSN
G1849 ἐξουσία (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till over
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G5443 φυλὴν (phule)
stam tribe
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2992 λαὸν (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1100 γλῶσσαν (glossa)
tunga tongue
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1484 ἔθνος. (ethnos)
hedning, folk nation.
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)