Uppenbarelseboken 13:6

Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἤνοιξεν   τὸ   στόμα   αὐτοῦ   εἰς   βλασφημίας   πρὸς   τὸν   θεὸν   βλασφημῆσαι   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   καὶ   τὴν   σκηνὴν   αὐτοῦ,   τοὺς   ἐν   τῷ   οὐρανῷ   σκηνοῦντας.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἤνοιξεν   τὸ   στόμα   αὐτοῦ   εἰς   βλασφημίας   πρὸς   τὸν   θεὸν   βλασφημῆσαι   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   καὶ   τὴν   σκηνὴν   αὐτοῦ,   καὶ   τοὺς   ἐν   τῷ   οὐρανῷ   σκηνοῦντας.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 23 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0455 ἤνοιξεν (anoigo)
öppna it opened
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4750 στόμα (stoma)
mun mouth
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G0988 βλασφημίας (blasphemia)
hädelse, smädelse blasphemies
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4314 πρὸς (pros)
till against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0987 βλασφημῆσαι (blasphemeo)
häda, smäda to blaspheme
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4633 σκηνὴν (skene)
tabernakel, hydda tabernacle
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3772 οὐρανῷ (ouranos)
himmel heaven
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4637 σκηνοῦντας. (skenoo)
bo, tälta dwelling.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)