Uppenbarelseboken 13:8

Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte sedan världens nedkastande [gr. apo kosmos katabole – dvs. från syndafallet då Guds ordnade världssystem raserades] har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som är slaktat.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   προσκυνήσουσιν   αὐτὸν   πάντες   οἱ   κατοικοῦντες   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   οὗ   οὐ   γέγραπται   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   βιβλίῳ   τῆς   ζωῆς   τοῦ   ἀρνίου   τοῦ   ἐσφαγμένου   ἀπὸ   καταβολῆς   κόσμου.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   προσκυνήσουσιν   αὐτὸν   πάντες   οἱ   κατοικοῦντες   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   οὗ   οὐ   γέγραπται   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   βιβλίῳ   τῆς   ζωῆς   τοῦ   ἀρνίου   τοῦ   ἐσφαγμένου   ἀπὸ   καταβολῆς   κόσμου.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 27 (+8).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4352 προσκυνήσουσιν (proskuneo)
tillbe, hylla, falla ner på knä will worship
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2730 κατοικοῦντες (katoikeo)
bo, bosätta, bor dwelling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem each of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1125 γέγραπται (grapho)
skriva have been written
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of that [person]
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G0975 βιβλίῳ (biblion)
bok, brev, bokrulle book
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2222 ζωῆς (zoe)
liv of life
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0721 ἀρνίου (arnion)
lamm, litet lamm Lamb
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4969 ἐσφαγμένου (sphazo)
slakta, mörda slain,
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
genitiv sing. neutrum genitiv singularis neutrum
V-RPP-GSN
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G2602 καταβολῆς (katabole)
nedkastande, något nedkastat, sådd ... [the] founding
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2889 κόσμου.¶ (kosmos)
värld of [the] world.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)