Första Petrusbrevet 4:3

För länge nog har ni levt som hedningarna vill (ordagrant: den tid som förflutit har varit tillräcklig för hedningarnas vilja att bli helt utförd när de vandrat) i:
orgier (gr. aselgeiais – trotsiga, fräcka, lustfyllda, lättsinniga och ohämmade utsvävningar) [i total frånvaro av avhållsamhet],
begär [gr. epithymiais – som bygger på känslor av lust och passionerad längtan, ofta efter det förbjudna],
fyllerier (gr. oinophlygiais – "vinöverflöd") [som gör att man "bubblar över" och pratar för mycket],
supkalas [gr. komois där frossare vid vinskörden levde om i brutalt festande och omoraliskt ursinne – i antikens Grekland syftar dessa på sena och vilda utomhusprocessioner där man med musik och facklor ärade Bacchus och andra avgudar],
vilda fester [gr. potois – dryckesfester, fylleskivor; drickande (i plural) från gr. potos (dryck) – har troligen en koppling till grekiska eller romerska dryckeslag (gr. symposion) som hölls i de rika hemmen för bildade män och där man ofta hyrde in ogifta kvinnliga intellektuella underhållare],
och förbjudna avgudakulter (gr. athemitois eidololatriais – otillåtna, lagstridiga, skamliga, avskyvärda, opassande).
[De ofrälsta hedningarnas vilja, uppsåt och beslutsamhet uttrycks här med det grekiska ordet boulema som även förekommer i Apg 27:43 och Rom 9:19.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀρκετὸς   γὰρ   ὁ   παρεληλυθὼς   χρόνος   τὸ   βούλημα   τῶν   ἐθνῶν   κατειργάσθαι   πεπορευμένους   ἐν   ἀσελγείαις,   ἐπιθυμίαις,   οἰνοφλυγίαις,   κώμοις,   πότοις,   καὶ   ἀθεμίτοις   εἰδωλολατρίαις·  

Textus Receptus (TR)

ἀρκετὸς   γὰρ   ἡμῖν   ὁ   παρεληλυθὼς   χρόνος   τοῦ   βίου   τὸ   βούλημα   τῶν   ἐθνῶν   κατειργάσθαι   πεπορευμένους   ἐν   ἀσελγείαις,   ἐπιθυμίαις,   οἰνοφλυγίαις,   κώμοις,   πότοις,   καὶ   ἀθεμίτοις   εἰδωλολατρίαις·  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0713 ἀρκετὸς (arketos)
länge nog, är nog, [Is] sufficient
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3928 παρεληλυθὼς (parerchomai)
förgå, passera having past
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2RAP-NSM
G5550 χρόνος (chronos)
tid time
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1013 βούλημα (boulema)
plan desire
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G1484 ἐθνῶν (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2716 κατειργάσθαι (katergazomai)
arbeta, göra, förmåga to have carried out,
VERB Verb
perf. medium/passiv-dep. inf. perfekt medium eller passiv-deponent infinitiv
V-RNN
G4198 πεπορευμένους (poreuomai)
gå, bege sig having walked
VERB Verb
perf. medium/passiv-dep. part. perfekt medium eller passiv-deponent particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-RNP-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0766 ἀσελγείαις, (aselgeia)
lättsinnighet, lössläppthet, orgie ... sensuality,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G1939 ἐπιθυμίαις, (epithumia)
begär in lusts,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3632 οἰνοφλυγίαις, (oinophlugia)
fylleri in drunkenness,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2970 κώμοις, (komos)
vilt leverne in orgies,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G4224 πότοις, (potos, poton)
fest in carousing,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0111 ἀθεμίτοις (athemitos)
avskyvärd, skamlig, förbjudet in abominable
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
A-DPF
G1495 εἰδωλολατρίαις· (eidololatreia)
avgudadyrkan idolatries.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)