Första Petrusbrevet 4:2

så att han resten av tiden [den återstående tid som är kvar här] i kroppen (köttet) inte längre lever efter människors begär [som är fokuserade på lust och stark längtan] utan efter Guds vilja [gr. thelema – det som Gud längtar efter, har tänkt ut och mest av allt vill].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰς   τὸ   μηκέτι   ἀνθρώπων   ἐπιθυμίαις,   ἀλλὰ   θελήματι   θεοῦ   τὸν   ἐπίλοιπον   ἐν   σαρκὶ   βιῶσαι   χρόνον.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot so as
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3371 μηκέτι (meketi)
inte längre, aldrig mer, inte no longer
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G0444 ἀνθρώπων (anthropos)
människa to men’s
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G1939 ἐπιθυμίαις, (epithumia)
begär desires
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2307 θελήματι (thelema)
vilja to [the] will
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G1954 ἐπίλοιπον (epiloipos)
resten, återstoden remaining
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4561 σαρκὶ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet [the] flesh
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0980 βιῶσαι (bioo)
leva to live
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G5550 χρόνον. (chronos)
tid time.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)