Andra Korintierbrevet 10:13

Vi däremot berömmer oss inte gränslöst (utan förbehåll), utan håller oss inom gränsen för det område (gr. kanon, den måttstock, norm) som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἡμεῖς   δὲ   οὐκ   εἰς   τὰ   ἄμετρα   καυχησόμεθα   ἀλλὰ   κατὰ   τὸ   μέτρον   τοῦ   κανόνος   οὗ   ἐμέρισεν   ἡμῖν   ὁ   θεὸς   μέτρου   ἐφικέσθαι   ἄχρι   καὶ   ὑμῶν.  

Textus Receptus (TR)

ἡμεῖς   δὲ   οὐκ   εἰς   τὰ   ἄμετρα   καυχησόμεθα   ἀλλὰ   κατὰ   τὸ   μέτρον   τοῦ   κανόνος   οὗ   ἐμέρισεν   ἡμῖν   ὁ   θεὸς   μέτρου   ἐφικέσθαι   ἄχρι   καὶ   ὑμῶν.  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss We
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G0280 ἄμετρα (ametros)
gränslöst beyond measure
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2744 καυχησόμεθα (kauchaomai)
berömma, glädja will boast,
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. första person pluralis
V-FDI-1P
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3358 μέτρον (metron)
mått measure
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2583 κανόνος (kanon)
regel, område area
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3307 ἐμέρισεν (merizo)
splittra, tilldela has assigned
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3358 μέτρου (metron)
mått a measure
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2185 ἐφικέσθαι (ephikneomai)
nå fram to reach
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. inf. andra aorist medium-deponent infinitiv
V-2ADN
G0891 ἄχρι (achri, achris)
fram tills, till, as far as
Preposition Preposition
PREP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)