Andra Korintierbrevet 10:12

Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med vissa av dem som rekommenderar sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva, men de förstår ingenting.
[I den antika världen var jämförelse med andra ett vanligt retoriskt grepp som praktiserades flitigt.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Οὐ   γὰρ   τολμῶμεν   ἐγκρῖναι   ἢ   συγκρῖναι   ἑαυτούς   τισιν   τῶν   ἑαυτοὺς   συνιστανόντων·   ἀλλ᾽   αὐτοὶ   ἐν   ἑαυτοῖς   ἑαυτοὺς   μετροῦντες   καὶ   συγκρίνοντες   ἑαυτοὺς   ἑαυτοῖς   οὐ   συνιᾶσιν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G5111 τολμῶμεν (tolmao)
våga, ha mod dare we
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1469 ἐγκρῖναι (egkrino)
mäta sig to classify
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G4793 συγκρῖναι (sugkrino)
jämföra, sammanställa to compare
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G1438 ἑαυτούς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... ourselves [with]
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis maskulinum
F-1APM
G5100 τισιν (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
X-DPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. tredje person ackusativ pluralis maskulinum
F-3APM
G4921 συνιστανόντων· (sunistao, strengthened), sunistano, sunistemi)
rekommendera, hålla med commending;
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det these
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. tredje person ackusativ pluralis maskulinum
F-3APM
G3354 μετροῦντες (metreo)
mäta measuring,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4793 συγκρίνοντες (sugkrino)
jämföra, sammanställa comparing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. tredje person ackusativ pluralis maskulinum
F-3APM
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... with themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4920 συνιᾶσιν. (suniemi)
förstå understand.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)