Apostlagärningarna 16:37

Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång – trots att vi är romerska medborgare – och [dessutom] kastat oss i fängelse. Nu vill de skicka i väg oss i hemlighet! Nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." [Paulus och Silas hade troligen med sig en testatio, som var ett officiellt intyg att de var romerska medborgare. Födelseort och medborgarskap var inskrivet på en diptyk, föregångaren till vår bok, som bestod av två hopfällbara skivor av trä överdragna av ett vaxskikt som man skrev på.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   δὲ   Παῦλος   ἔφη   πρὸς   αὐτούς·   δείραντες   ἡμᾶς   δημοσίᾳ   ἀκατακρίτους,   ἀνθρώπους   Ῥωμαίους   ὑπάρχοντας,   ἔβαλαν   εἰς   φυλακήν,   καὶ   νῦν   λάθρᾳ   ἡμᾶς   ἐκβάλλουσιν;   οὐ   γάρ,   ἀλλ᾽   ἐλθόντες   αὐτοὶ   ἡμᾶς   ἐξαγαγέτωσαν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G5346 ἔφη (phemi)
upplysa, bekräfta, ge en order, säg ... was saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G1194 δείραντες (dero)
slå Having beaten
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G1219 δημοσίᾳ (demosios)
allmän, offentlig publicly,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G0178 ἀκατακρίτους, (akatakritos)
utan dom och rannsakan uncondemned
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G0444 ἀνθρώπους (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G4514 Ῥωμαίους (Rhomaios)
romersk Romans
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Plats (plats)
A-APM-LG
G5225 ὑπάρχοντας, (huparcho)
finns, bli ägd, börja under being,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G0906 ἔβαλαν (ballo)
kasta, hälla, kasta ut they cast [us]
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5438 φυλακήν, (phulake)
fängelse prison,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G2977 λάθρᾳ (lathra)
hemlighet secretly
Adverb Adverb
ADV
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G1544 ἐκβάλλουσιν; (ekballo)
ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut do they throw out?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte No
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1063 γάρ, (gar)
för indeed!
Konj. Konjunktion
CONJ
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men Instead,
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθόντες (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det themselves,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G1806 ἐξαγαγέτωσαν. (exago)
föra ut they should bring out.
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. tredje person pluralis
V-2AAM-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)