Apostlagärningarna 16:38

Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. [Det var straffbart att fängsla en romersk medborgare utan rättegång, och att också ha piskat dem var ännu värre. Detta var allvarliga brott och domarna blev nu rädda för sina egna liv.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπήγγειλαν   δὲ   τοῖς   στρατηγοῖς   οἱ   ῥαβδοῦχοι   τὰ   ῥήματα   ταῦτα·   ἐφοβήθησαν   δὲ   ἀκούσαντες   ὅτι   Ῥωμαῖοί   εἰσιν,  

Textus Receptus (TR)

ἀπήγγειλαν   δὲ   τοῖς   στρατηγοῖς   οἱ   ῥαβδοῦχοι   τὰ   ῥήματα   ταῦτα·   ἐφοβήθησαν   δὲ   ἀκούσαντες   ὅτι   Ῥωμαῖοί   εἰσιν,  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 15 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0518 ἀπήγγειλαν (apaggello)
underrätta, meddela, berätta Reported
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G4755 στρατηγοῖς (strategos)
befälhavare magistrates
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4465 ῥαβδοῦχοι (rhabdouchos)
rättstjänare, sergeant officers
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4487 ῥήματα (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ... declarations
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3778 ταῦτα· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G5399 ἐφοβήθησαν (phobeo)
frukta They were afraid
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AOI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούσαντες (akouo)
höra, lyssna having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4514 Ῥωμαῖοί (Rhomaios)
romersk Romans
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Plats (plats)
A-NPM-LG
G1510 εἰσιν, (eimi)
är they are.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)