Johannesevangeliet 8:38

Jag talar de saker jag sett (lärt mig) vid min Faders sida, och ni gör [era handlingar reflekterar] vad ni har sett (lärt er) av er fader."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἃ   ἐγὼ   ἑώρακα   παρὰ   τῷ   πατρὶ   λαλῶ·   καὶ   ὑμεῖς   οὖν   ἃ   ἠκούσατε   παρὰ   τοῦ   πατρὸς   ποιεῖτε.¶  

Textus Receptus (TR)

ἃ   ἐγὼ   ἑώρακα   παρὰ   τῷ   πατρὶ   μου   λαλῶ·   καὶ   ὑμεῖς   οὖν   ἃ   ἠκούσατε   παρὰ   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   ποιεῖτε.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 16 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 (hos, he, ho)
vem Those which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
R-APN
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3708 ἑώρακα (horao)
se have seen
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3962 πατρὶ (pater)
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2980 λαλῶ· (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... I speak;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem what things
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
R-APN
G0191 ἠκούσατε (akouo)
höra, lyssna you have heard
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far father,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4160 ποιεῖτε.¶ (poieo)
göra you do.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)