Johannesevangeliet 8:37

Jag vet att ni är Abrahams barn (säd, ättlingar), men ändå planerar ni att döda mig, eftersom mitt ord (min undervisning) inte har någon ingång (har ingen plats) i er.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἶδα   ὅτι   σπέρμα   Ἀβραάμ   ἐστε·   ἀλλὰ   ζητεῖτέ   με   ἀποκτεῖναι,   ὅτι   ὁ   λόγος   ὁ   ἐμὸς   οὐ   χωρεῖ   ἐν   ὑμῖν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4690 σπέρμα (sperma)
frö, avkomma seed
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0011 Ἀβραάμ (Abraam)
Abraham of Abraham
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G1510 ἐστε· (eimi)
är you are;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2212 ζητεῖτέ (zeteo)
söka, söka efter you seek
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G1473 με (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G0615 ἀποκτεῖναι, (apokteino)
döda, slakta to kill,
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3056 λόγος (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1699 ἐμὸς (emos)
min, mitt, mina of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis maskulinum
S-1SNSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5562 χωρεῖ (choreo)
passera, gå igenom, ta emot receives a place
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν. (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)