Johannesevangeliet 8:39

De svarade honom: "Vår fader är Abraham."
Jesus svarade: "Om ni verkligen är Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar [följa hans exempel].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθησαν   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ὁ   πατὴρ   ἡμῶν   Ἀβραάμ   ἐστιν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   τέκνα   τοῦ   Ἀβραάμ   ἐστε,   τὰ   ἔργα   τοῦ   Ἀβραὰμ   ἐποιεῖτε  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθησαν   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ὁ   πατὴρ   ἡμῶν   Ἀβραάμ   ἐστιν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   τέκνα   τοῦ   Ἀβραάμ   ἐστε,   τὰ   ἔργα   τοῦ   Ἀβραὰμ   ἐποιεῖτε   ἄν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 23 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara They answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G0011 Ἀβραάμ (Abraam)
Abraham Abraham
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1510 ἐστιν. (eimi)
är is.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... Says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5043 τέκνα (teknon)
barn, son eller dotter children
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0011 Ἀβραάμ (Abraam)
Abraham of Abraham
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G1510 ἐστε, (eimi)
är you are,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2041 ἔργα (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0011 Ἀβραὰμ (Abraam)
Abraham of Abraham
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4160 ἐποιεῖτε (poieo)
göra you were performing;
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-IAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)