Matteusevangeliet 24:14

[Evangeliet sprids till hela världen:]
Detta evangelium (det glada budskapet) om riket (kungaväldet) ska bli predikat (proklamerat, sprida sig) till hela den bebodda delen av jorden som ett vittnesbörd för alla folk (folkslag, nationer), sedan ska slutet komma."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   κηρυχθήσεται   τοῦτο   τὸ   εὐαγγέλιον   τῆς   βασιλείας   ἐν   ὅλῃ   τῇ   οἰκουμένῃ   εἰς   μαρτύριον   πᾶσιν   τοῖς   ἔθνεσιν·   καὶ   τότε   ἥξει   τὸ   τέλος.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2784 κηρυχθήσεται (kerusso)
predika, ropa ut, berätta there will be proclaimed
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G2098 εὐαγγέλιον (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0932 βασιλείας (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλῃ (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3625 οἰκουμένῃ (oikoumene)
världen, jorden earth,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3142 μαρτύριον (marturion)
vittnesbörd a testimony
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
to all
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1484 ἔθνεσιν· (ethnos)
hedning, folk nations;
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G2240 ἥξει (heko)
ska komma will come
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G5056 τέλος.¶ (telos)
slutet end.
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)