Matteusevangeliet 24:15

"När ni ser 'det i Guds ögon avskyvärda som ödelägger och skapar förödelse', stå (ställa sig, träda fram) på den heliga platsen [templet i Jerusalem] – profeten Daniel talade om detta [i Dan 9:27], den som läser det förstår –

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὅταν   οὖν   ἴδητε   τὸ   βδέλυγμα   τῆς   ἐρημώσεως   τὸ   ῥηθὲν   διὰ   Δανιὴλ   τοῦ   προφήτου   ἑστὸς   ἐν   τόπῳ   ἁγίῳ,   ὁ   ἀναγινώσκων   νοείτω,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν (hotan)
när When
Konj. Konjunktion
CONJ
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἴδητε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you may see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0946 βδέλυγμα (bdelugma)
styggelse abomination
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2050 ἐρημώσεως (eremosis)
förödelse of desolation,’
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2036 ῥηθὲν (epo)
tala, skicka ut ljud having been spoken of
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-APP-ASN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G1158 Δανιὴλ (Daniel)
Daniel Daniel
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4396 προφήτου (prophetes)
profet prophet,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2476 ἑστὸς (histemi)
stå, ställa, placera already standing
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-2RAP-ASN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in [the]
Preposition Preposition
PREP
G5117 τόπῳ (topos)
plats place
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0040 ἁγίῳ, (hagios)
helig holy —
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0314 ἀναγινώσκων (anaginosko)
läsa reading
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3539 νοείτω, (noeo)
inse, förstå he should understand —
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)