Jobs bok 1:21

och sa:
"Naken [utan ägodelar] föddes jag (kom jag ur min moders liv),
och naken kommer jag dö (återvända).
Herren (Jahve) gav [alla ägodelar]
och Herren (Jahve) tog [bort dem].
Lovat är Herrens (Jahves) namn!"
[Versen har en fin poetisk rytm där ordet "naken" binder ihop den första delen tillsammans med de två verben som ordagrant är: "kom" och "återvända". Återvända kan syfta på att återvända till jorden, se 1 Mos 3:19; Ps 139:15, men viktigt att komma ihåg är att hela stycket här har poetisk karaktär och huvudbetydelsen är: Jag föddes naken utan några ägodelar, och jag dör naken utan att ta med mig några ägodelar. Nästa del har också liknande kontrast "gav" och "tog". Sammanfattningsvis i allt detta, oavsett omständigheter: Herren är den som är värdig att prisas.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   עָרֹם   יָצָתִי   מִבֶּטֶן   אִמִּי   וְעָרֹם   אָשׁוּב   שָׁמָה   יְהוָה   נָתַן   וַיהוָה   לָקָח   יְהִי   שֵׁם   יְהוָה   מְבֹרָךְ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου γυμνὸς καὶ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ ὁ κύριος ἔδωκεν ὁ κύριος ἀφείλατο ὡς τῷ κυρίῳ ἔδοξεν οὕτως καὶ ἐγένετο εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον

Grundtextkommentarer

MA har 16 ord, LXX har 29 (+13).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּאמֶר֩ (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H6174
עָרֹ֨ם (arom)
naken naked
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H3318
יָצָתִי (jatsa)
frambringa, komma ut, komma fram, g... to come out
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis

Vqp1cs
H9006
H0990
מִ (m)
בֶּ֣טֶן (beten)
från
mage, moderliv
from
belly
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc
H0517
H9020
אִמִּ֗ (em)
י
mor, mamma
min
mother
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H9002
H6174
וְ (v)
עָרֹם֙ (arom)
och, men
naken
and
naked
Konj. Konjuktion

Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Aabsa
H7725
אָשׁ֣וּב (shov)
återvända, bemöta to return
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis

Vqi1cs
H8033
H9011
שָׁ֔מָ (sham)
ה (ha)
där
[till]
there
to
Adv. Adverb

Suffix Suffix

D
Sd
H3068
יְהוָ֣ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H5414
נָתַ֔ן (natan)
ge to give
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H9002
H3068
וַ (v)
יהוָ֖ה (jahveh, jehovah)
och, men
JHVH, Jahve, Herren
and
YHWH Yahweh
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

C
Npt
H3947
לָקָ֑ח (laqach)
ta emot, ta tag i, ta bort, ta upp,... to take
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H1961
יְהִ֛י (hajah)
vara, bli, komma till stånd to be
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

Vqi3ms
H8034
שֵׁ֥ם (shem)
namn name
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3068
יְהוָ֖ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H1288
H9016
מְבֹרָֽךְ (barach)
׃
välsigna
[Vers slut]
to bless
verseEnd
Verb Verb
pual particip passiv sing. pual particip passiv maskulinum singularis

VPsmsa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)