Us

Us

Typ: Region
Hebreiskt namn: עוּץ
Betyder: sandig jord
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.033400, 36.448391

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Job 1:1
Jer 25:20
Klag 4:21

Bilder från Flickr