Markusevangeliet 2:1-12

Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum [där han bodde i Petrus hus]. Ryktet spred sig att han var hemma igen,

Ett tak byggs på traditionellt sätt i utomhusmuseet "Nazareth Village" i Nasaret.

©Nasareth Village

och det samlades så mycket folk att det inte ens fanns plats utanför dörren [det var trängsel ända ut till gatan]. Mitt under det att han samtalade (förde en konversation) om Ordet med dem,kom de dit med en förlamad man. Det var fyra män som bar honom.När de inte kunde komma nära Jesus på grund av allt folket, började de gräva sig igenom taket ovanför Jesus.

[Hus i Mellanöstern hade oftast platta tak med en trappa på utsidan. På så sätt kunde man komma upp på taket utan att gå in i huset. Takets översta lager bestod av grus och jord som de fyra männen nu först grävde sig igenom.]

När de sedan brutit upp en öppning hissade de ner bädden som den förlamade låg på.När Jesus såg deras tro [den lame mannens och hans vänners tro], sade han till den förlamade: "Mitt barn (med fokus på att han tillhör familjen), dina synder är förlåtna (borttagna)."Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte (hade en inre dialog) i sina hjärtan:"Varför talar denne man [en människa som vi] på det här sättet? Han hädar ju (är respektlös mot Gud). Vem kan förlåta synder utom Gud?"I sin ande visste Jesus på en gång exakt vad de tänkte inom sig, och sade till dem: "Varför tänker ni allt detta i era hjärtan?Vad är lättast att säga till den förlamade: 'Dina synder är förlåtna (borttagna),' eller att säga: 'Stå upp, ta din bädd och börja gå'?Men för att ni ska veta (se med egna ögon) att Människosonen har auktoritet (rättighet, makt, kraft) här på jorden att förlåta synder, säger jag dig", och så sade han till den förlamade: "Stå upp, ta din bädd och gå hem."Då reste sig mannen upp på en gång och tog sin bädd (bår) och gick ut mitt framför ögonen på dem alla. Man häpnade (tappade helt fattningen) och prisade (tackade) Gud och sade: "Vi har aldrig sett något liknande förut!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   εἰσελθὼν   πάλιν   εἰς   Καφαρναοὺμ   δι᾽   ἡμερῶν   καὶ   ἠκούσθη   ὅτι   ἐν   οἴκῳ   ἐστίν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1525 εἰσελθὼν komma He was entering V-2AAP-NSM
G3825 πάλιν igen again ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2584 Καφαρναοὺμ Kapernaum Capernaum N-ASF-L
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför after [some] PREP
G2250 ἡμερῶν dag, daglig days, N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἠκούσθη höra, lyssna it was heard V-API-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3624 οἴκῳ hem, hus, familj [the] house N-DSM
G1510 ἐστίν. är He is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.