Klemens
Nämns i Bibeln vid namn

Namnet är av latinskt ursprung.

Tidsperiod: Jesus - (0-100 e.Kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Clementrapportera ett problem

Användning i Bibeln


Klemens G2815
Κλήμης (Klemes)
Betyder: mild, nådefull
1 ggr i NT
Totalt    1 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (1 st)

Filter:

Endast vid namn (1)
Endast nyckelverser (1)
Dölj genitiv (1)
Ja, även dig, genuine kompanjon (genuint "samman-okade" – gr. gnesie syzyge) [min äkta, verklige och rättmätige samarbetspartner] ber jag [om en tjänst]:
Hjälp ("ta tag gemensamt med" – gr. syllambano) dessa kvinnor [systrar i Herren]
som har kämpat med mig (som tillsammans med mig har brottats) [som atleter] i evangeliets tjänst,
och så även med Klemens (Clemens) [betyder: "mild, nådefull"]
och resten av mina medarbetare
som har sina namn (vars namn är) i livets bok (i en "bok av liv" – gr. biblio zoes) [Upp 20:12]. [Grekiskans syzygus (som avser någon som delar bördan under ett ok) kan vara ett namn på en man i församlingen, eller möjligen Epafroditus, troligt är dock att Paulus här riktar sig till en viss person som hör brevet läsas upp. Kanske Timoteus, Silas eller någon annan ledare, se Apg 15:40; 16:19. Klemens, som här nämns först av medarbetarna ("de samarbetade" – gr. synergos) var ett vanligt namn. Ibland har den som Paulus här nämner antagits vara den tredje biskopen i Rom som skrev Första Klemensbrevet till församlingen i Korint omkring 95 e.Kr.]