Filipperbrevet 4:3

Ja, även dig, genuine kompanjon (genuint "sammanokade" – gr. gnesie syzyge) [min äkta, verklige och rättmätige samarbetspartner] ber jag [om en tjänst]:
Hjälp ("ta tag gemensamt med" – gr. syllambano) dessa kvinnor [systrar i Herren]
som har kämpat med mig (som tillsammans med mig har brottats) [som atleter] i evangeliets tjänst,
och så även med Klemens (Clemens) [betyder: "mild, nådefull"]
och resten av mina medarbetare
som har sina namn (vars namn är) i livets bok (i en "bok av liv" – gr. biblio zoes) [Upp 20:12]. [Grekiskans syzygus (som avser någon som delar bördan under ett ok) kan vara ett namn på en man i församlingen, eller möjligen Epafroditus, troligt är dock att Paulus här riktar sig till en viss person som hör brevet läsas upp. Kanske Timoteus, Silas eller någon annan ledare, se Apg 15:40; 16:19. Klemens, som här nämns först av medarbetarna ("de samarbetade" – gr. synergos) var ett vanligt namn. Ibland har den som Paulus här nämner antagits vara den tredje biskopen i Rom som skrev Första Klemensbrevet till församlingen i Korint omkring 95 e.Kr.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ναὶ   ἐρωτῶ   καὶ   σέ,   γνήσιε   σύζυγε,   συλλαμβάνου   αὐταῖς,   αἵτινες   ἐν   τῷ   εὐαγγελίῳ   συνήθλησάν   μοι   μετὰ   καὶ   Κλήμεντος   καὶ   τῶν   λοιπῶν   συνεργῶν   μου   ὧν   τὰ   ὀνόματα   ἐν   βίβλῳ   ζωῆς.¶  

Textus Receptus (TR)

ναὶ   ἐρωτῶ   καὶ   σέ,   γνήσιε   σύζυγε,   συλλαμβάνου   αὐταῖς,   αἵτινες   ἐν   τῷ   εὐαγγελίῳ   συνήθλησάν   μοι   μετὰ   καὶ   Κλήμεντος   καὶ   τῶν   λοιπῶν   συνεργῶν   μου   ὧν   τὰ   ὀνόματα   ἐν   βίβλῳ   ζωῆς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 27 ord, NA har 28 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3483 ναὶ (nai)
ja, jo Yes,
Partikel Partikel
PRT
G2065 ἐρωτῶ (erotao)
fråga, be, önska I ask
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 σέ, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G1103 γνήσιε (gnesios)
egen, äkta true
Adjektiv Adjektiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
A-VSM
G4805 σύζυγε, (suzugos)
bärande, ok-gemenskap yokefellow,
Adjektiv Adjektiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
A-VSM
G4815 συλλαμβάνου (sullambano)
ta, hjälpas åt tillsammans, tillfån ... do yourself help
VERB Verb
pres. medium imp. presens medium imp.
sing. andra person singularis
V-PMM-2S
G0846 αὐταῖς, (autos)
honom, dem, henne, den, det these [women],
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis femininum
P-DPF
G3748 αἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis femininum
R-NPF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G2098 εὐαγγελίῳ (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4866 συνήθλησάν (sunathleo)
kämpa med, kämpa för labored together
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1473 μοι (ego)
mig with me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2815 Κλήμεντος (Klemes)
Klemens Clement
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3062 λοιπῶν (loipoy)
andra rest
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G4904 συνεργῶν (sunergos)
medarbetande of [the] fellow workers
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G1473 μου (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem whose
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
R-GPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G3686 ὀνόματα (onoma)
namn names [are]
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0976 βίβλῳ (biblos)
bok, skriftrulle [the] book
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2222 ζωῆς.¶ (zoe)
liv of life.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)