Nämns inte i Bibeln
Daniel (ugaritisk legend från sagan om Aqhat)

I den ugaritiska sagan om Aqhat (1300 f.Kr.) nämns legenden om Daniel. Det kan vara denna Daniel som Hisekiel refererar till i samband med att Noa och Job nämns.

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: DanielRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Daniel H1840
דָּנִאֵל (Daniel)
3 ggr i GT
Totalt    3 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (3 st)

Filter:

Endast vid namn (0)
Endast nyckelverser (3)
Dölj genitiv (3)
även om dessa tre bräckliga män (hebr. enosh) fanns där [i landet] – Noa, Daniel och Job – så skulle de genom sin rättfärdighet bara kunna rädda sina egna liv (själar – hebr. nefesh) förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve).
[Jeremia har redan sagt "även om Mose och Samuel stod framför mig", se Jer 15:1. Noa och Job levde långt innan Hesekiel blev profet. De två var exempel på män som bara lyckades rädda de närmaste. När floden kom drabbades hela jorden, men Noa och hans familj räddades. Job bad för sina barn, men de drabbades av olycka, dock överlevde Job och hans hustru. Daniel kan vara den samtida bibliska Daniel som blev bortförd i fångenskap till Babylon eller legenden om en Daniel i den ugaritiska sagan om Aqhat (1300 f.Kr.). I så fall nämns tre icke-judar från historien. En Daniel omnämns även i Hes 28:3.]
även om dessa tre bräckliga män – Noa, Daniel och Job [vers 14] – var i det (landet), jag lever förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) skulle de inte kunna rädda söner och inte döttrar, de skulle bara rädda sina egna själar med sin rättfärdighet.
Se, du är visare än Daniel [kan syfta på den bibliske Daniel, se Hes 14:14, eller Daniel i den ugaritiska sagan om Aqhat],
det finns ingen hemlighet som kan döljas för dig.