Daniel (ugaritisk legend från sagan om Aqhat)
Nämns inte i Bibeln

I den ugaritiska sagan om Aqhat (1300 f.Kr.) nämns legenden om Daniel. Det kan vara denna Daniel som Hisekiel refererar till i samband med att Noa och Job nämns.

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: DanielAnvändning i Bibeln


Daniel H1840
דָּנִאֵל (Daniel)
81 ggr i GT
Totalt    81 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (3 st)

Filter:

Endast vid namn (0)
Endast nyckelverser (3)
Dölj genitiv (3)
även om dessa tre bräcklig män (hebr. enosh) fanns där [i landet] – Noa, Daniel och Job – så skulle de genom sin rättfärdighet bara kunna rädda sina egna liv (själar – hebr. nefesh) förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve).
[Jeremia har redan sagt "även om Mose och Samuel stod framför mig", se Jer15:1. Noa och Job levde långt innan Hesekiel blev profet. De två var exempel på män som bara lyckades rädda de närmaste. När floden kom drabbades hela jorden, men Noah och hans familj räddades. Job bad för sina barn, men de drabbades av olycka, dock överlevde Job och hans hustru. Daniel kan den samtida bibliska Daniel som blev bortförd i fångenskap till Babylon eller legenden om en Daniel i den ugaritiska sagan om Aqhat (1300 f.Kr.). I så fall nämns tre icke-judar från historien. En Daniel omnämns även i Hes28:3.]
även om dessa tre bräckliga män – Noa, Daniel och Job [vers14] – var i det (landet), jag lever förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) skulle de inte kunna rädda söner och inte döttrar, de skulle bara rädda sina egna själar med sin rättfärdighet.
Se du är visare än Daniel [kan syfta på den bibliske Daniel, se Hes14:14, eller Daniel i den ugaritiska sagan om Aqhat],
det finns ingen hemlighet som kan döljas för dig.