Tychikus
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Jesus - (0-100 e.Kr.)
Ålder: -
Engelska namn: TychicusAnvändning i Bibeln


Tychikus G5190
Τυχικός (Tuchikos)
7 ggr i NT
Totalt    7 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (5 st)

Filter:

Endast vid namn (5)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (5)
De [sju representanterna från församlingarna som samlat in medel till Jerusalem och] som reste med Paulus var: Sopater (Sopatros), son till Pyrrhus från Berea, [Om Sosipater, som omnämns i Rom 16:21, är samma person representerade han församlingen i Korint.] Aristarchus och Secundus från Thessalonike, [Aristarchus hade också varit med Paulus i Efesos, se Apg 19:29; 27:2; Kol 4:10.] Gaius från Derbe och Timoteus [från Lystra], [Båda var från södra Galatien, se Apg 16:1. Timoteus reste med Paulus på både andra och tredje resan.] Tychikus (Tychikos) och Trofimus (Trofimos) från [den romerska provinsen] Asien. [Tychikus var en medarbetare till Paulus som nämns i hans senare brev, se Kol 4:7; Ef 6:21; 2 Tim 4:12; Tit 3:12. Trofimus var från Efesos, se Apg 21:29.]
Men för att ni ska veta hur jag har det, och vad jag gör, kommer Tychikus, en älskad broder och trogen tjänare i Herren, att berätta allt för er:
Vad mig beträffar kommer Tychikus att berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren,
Tychikus har jag sänt till Efesos. [Tychikus var en av Paulus trogna reskamrater, se Apg 20:4. Timoteus kunde känna sig trygg att lämna Efesos när han visste att Tychikus var på väg till Efesos och församlingen.]
När jag skickar Artemas eller Tychikus till dig, skynda dig då att komma till mig i Nikopolis. Jag har bestämt mig för att stanna där över vintern.