8589 – תַּעֲנִית (taanit)


Typ:
Hebreiska: תַּעֲנִית (taanit)
Ursprung: from H6031 (עָנָה)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

fasting

Engelsk beskrivning

1) humiliation (by fasting), ascetic practice of fasting


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Vid tiden för aftonoffret reste jag mig upp från min fasta, med mina kläder och min mantel sönderrivna och jag föll på mina knän och spred ut mina händer till Herren min Gud (Jahve Elohim)Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.