8587 – תַּעֲלֻמָּהֿ (taaloma)


Typ:
Hebreiska: תַּעֲלֻמָּהֿ (taaloma)
Ursprung: from H5956 (עָלַם)
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

secret
thing that is hid, secret

Engelsk beskrivning

1) hidden thing, secret, that which is hidden


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st)


skulle då inte Gud (Elohim) upptäckt det (sökt, utrannsakat detta),
    han som känner hjärtats alla hemligheter?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.