8250 – שִׁקּוּי (shiqoj)


Typ:
Hebreiska: שִׁקּוּי (shiqoj)
Ursprung: from H8248 (שָׁקָה)
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

drink
drink, marrow

Engelsk beskrivning

1) drink, refreshment


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st)


Jag har ätit aska som bröd,
    och blandat min dryck med tårar.
Det kommer att ge hälsa åt din kropp
    och styrka (märg) [ny energi] åt dina [åt alla dess] ben [då finns det bot och helande för hela din varelse].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.