8056 – שָׂמֵחַ (sameach)


Typ: H:A
Hebreiska: שָׂמֵחַ (sameach)
Ursprung: from H8055 (שָׂמַח)
Användning: 21 ggr i GT

Engelsk översättning

glad
(be) glad, joyful, (making) merry((-hearted), -ily), rejoice(-ing)

Engelsk beskrivning

1) joyful, merry, glad
1a) joyful, showing joy
1b) you who rejoice (subst)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (21 st)


Sju dagar ska du fira en fest till Herren din Gud (Jahve Elohim) på den plats som Herren (Jahve) ska välja, eftersom Herren din Gud (Jahve Elohim) ska välsigna dig i allt ditt som växer och i allt dina händer arbetar med, och du ska fröjda dig (vara glad).
Sedan gick Haman ut den dagen, glad och lycklig i hjärtat. Men när Haman såg Mordochaj i kungens port, och att han inte reste sig eller flyttade på sig för honom, fylldes Haman av vrede mot Mordochaj.
Då sade Zeresh, hans hustru och alla vänner till honom: "Låt göra en 50 alnar [22,5 meter] hög träpåle (galge) och tala med kungen i morgon bitti så att Mordochaj kan hängas där, sedan kan du gå med kungen på banketten med glädje." Detta behagade Haman och han lät göra och uppföra träpålen (galgen). [Var och en som är upphängd på trä är förbannad, se 5 Mos 21:23.]
Låt alla dem som gläder sig över min olycka,
    bli förödmjukade och vanärade.
De som förhäver sig över mig,
    måste bli klädda med skam och förödmjukelse.
Han låter den barnlösa bo i hemmet,
    som lycklig mor till barn. [Barnlöshet en stor skam, se 1 Sam 1:2‑20.] Halleluja (prisa Herren, Jah – hebr. hallelu-jah)!
Herren (Jahve) har gjort något stort med oss;
    vi är glada.
som finner nöje i att vara onda,
    och jublar över (firar) ondskans perversiteter (förvrängningar),
Ett lyckligt hjärta ger ett glatt ansiktsuttryck,
    men hjärtesorg krossar (bryter ner) anden.
Den som ser ner på (förlöjligar, hånar, driver med) den fattige förolämpar (förnärmar) hans Skapare,
    den som är skadeglad (gläder sig åt andras olycka) undgår inte straff.
Ett glatt hjärta (själ) verkar som en god medicin,
    men en sårad (bruten) ande suger märgen ur benen (torkar ut och försvagar hela kroppen).

Vad än mina ögon önskade (begärde)
    så undanhöll jag dem inget.
Jag förnekade inte mitt hjärta någon glädje,
    för mitt hjärta fann glädje i mitt arbete och detta var min del (vinning, lön) för allt mitt arbete.
Det nya vinet slår fel, vinstocken torkar,
    alla glada hjärtan suckar.
ni som fröjdar er i det som är intet (hebr. Lo debar),
    som säger: "Har vi inte gjort oss horn i vår egen styrka?"Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.