7666 – שָׁבַר (shavar)


Typ:
Hebreiska: שָׁבַר (shavar)
Ursprung: denominative from H7668 (שֶׁבֶר)
Användning: 21 ggr i GT

Engelsk översättning

to buy grain
buy, sell

Engelsk beskrivning

1) to buy or purchase grain
1a) (Qal) to buy grain
1b) (Hiphil) to sell grain


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


14
2
1
2
2
Totalt    21

Passager (21 st)


Hungersnöden var över hela jorden. Men Josef öppnade upp alla förrådshus och sålde till egyptierna. Hungersnöden var svår i Egyptens land.
Alla länder kom till Egypten, till Josef, för att köpa säd eftersom hungersnöden var svår i hela världen.
Han sade: "Se, jag har hört att det finns säd i Egypten. Gå ner dit och köp därifrån åt oss, så att vi kan leva och inte dö [av hungersnöd]."
Josefs tio [halv-]bröder gick då ner för att köpa säd från Egypten.
Israels söner kom bland alla de andra som kom [den 8-10 dagars långa resan ner till Egypten] för att handla, för hungersnöden var stor i Kanaans land.
[Josef kom som 17-åring till Egypten. Vid 30 års ålder blev han befordrad, och nu 9 år senare kommer hans bröder för att köpa säd av honom – 22 år sedan de sålde honom som slav. Den första drömmen som Josef haft går nu i uppfyllelse, se 1 Mos 37:5‑8 – nästan. När de böjde sig för honom räknar han dem; de var tio, inte elva. Var är den elfte?] Josef var guvernör över landet, det var han som skötte försäljningen till alla människor i landet. Josefs bröder [tio av dem, se vers 3] kom och bugade inför honom med sina ansikten mot marken.
Josef såg sina bröder och kände igen dem, men gjorde sig själv oigenkännlig för dem och talade hårt (med myndig röst) till dem och han sade till dem: "Varifrån kommer ni?" och de svarade: "Från Kanaans land för att köpa mat."
De sade till honom: "Nej min herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat.
När de hade ätit upp säden som de hade hämtat från Egypten sade deras far till dem: "Gå igen och köp oss lite mat."
Om du sänder vår bror med oss ska vi gå ner och köpa dig mat,
och sade: "Min herre, vi kom verkligen ner för att köpa mat första gången,
Vi har också tagit med oss andra pengar hit ner i våra händer för att köpa mat. Vi vet inte vem som lagt våra pengar i våra säckar."
Och vår far sade. 'Gå igen och köp oss lite mat,'
Josef samlade in alla pengar som fanns i Egyptens land och i Kanaans land, för den säd som de köpte. Och Josef tog in pengarna till faraos hus.
Ni ska köpa mat av dem för pengar (silver) och ni ska äta, och ni ska även köpa vatten av dem för pengar (silver) så att ni kan dricka.
Du ska sälja mat till mig för pengar (silver) så att jag kan äta, och ge mig vatten för pengar (silver) så att jag kan dricka, låt mig bara passera på mina fötter,
Folket förbannar den som medvetet håller tillbaka sin säd [när folket behöver få mat],
    men den som säljer blir välsignad [av både Gud och människor].

Nu kommer bokens sjunde och sista del. Dessa budskap (på samma sätt som de första i kap 1-12) är en kombination av profetiska ord som både rörde vid Jesajas samtid, men också en framtida upprättelse. De 11 sista kapitlen avslutar Jesaja bok. Även denna sektion är uppbyggd som en kiasm och sammanfattar många teman från hela boken. Centralt finns tre poem i kapitel 60-62 där Herrens smorde tjänare proklamrerar nyheten om Guds rike. A Alla nationer är inbjudna, Jes 56:1‑8
  B Kontrast mellan onda och goda tjänare, Jes 56:9‑58:14
   C Bön om omvändelse, Jes 59
      D Den smorde tjänaren kungör riket, Jes 60‑62
    C' Bön om omvändelse, Jes 63‑64
  B' Kontrast mellan onda och goda tjänare, Jes 65:1‑66:4
A Alla nationer är inbjudna, Jes 66:5‑24

Inbjudan

Hör upp (hallå, ve)! [Hebreiska hoj används under begravningar som ve-rop. Här verkar Jesaja använda det för att kalla på uppmärksamhet, men samtidigt anar vi en ton av vemod i uttrycket. I vers 2‑3 används det vanligaste hebreiska ordet för att lyssna – shama, se även 5 Mos 6:4.] Någon som är törstig? [En individuell personlig fråga.]
    Kom [plural – alla är välkomna] till vattnen!
Även den som inte har några pengar (något silver)
    – kom, köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
    och utan (till ingen) kostnad vin och mjölk.
    [Kom och få gratis det som annars brukar kosta.]
Ni säger:
"När är nymånadshögtiden över,
    så att vi kan sälja säd?
När är sabbaten över,
    så att vi så vi kan sälja vårt korn?
Då ska vi minska efa-måttet [35 liter, så att köparen får mindre]
    och öka shekeln (lägga på priserna)
    och fuska med vågen [allt för att lura köparen].
Då ska vi köpa de fattiga [som slavar] för pengar
    och de nödställda för ett par skor
    och sälja agnarna (spillet) som säd [som om det vore av god kvalité]."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.