7489b – רָעַע (raa)


Typ:
Hebreiska: רָעַע (raa)
Ursprung:
Användning: 11 ggr i GT

Engelsk översättning

to shatter

Engelsk beskrivning

1) to break, shatter
1a) (Qal)
1a1) to break
1a2) broken (participle)
1a3) to be broken
1b) (Hithpolel) to be broken, be broken in pieces, be broken asunder


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
3
2
2
Totalt    11

Passager (11 st)


Du ska krossa (valla) [regera över] dem med en järnspira (en käpp av järn) [ha all auktoritet, se Upp 2:27‑28; 12:5; 19:15],
    slå dem i spillror som lerkärl."
[Den grekiska översättningen Septuaginta har "valla", och liknar folken vid en fårhjord som leds. I Israel och i Mellanöstern var herden en vanlig metafor för kungen, se 1 Kung 22:17; Jer 23:1; Hes 34:2, och det finns även en koppling mellan spiran och herdens käpp, se Mika 7:14. För att få betydelsen "valla" måste dock konsonanterna i den hebreiska texten vokaliseras lite annorlunda så det blir ra-ah, istället för ra-a, som betyder "krossa". Det som ändå talar för att "krossa" är den korrekta betydelsen är parallellen till "slå i spillror", hebr. nafats.]
En människa som försöker få många ytliga vänner [en som försöker vara vän med hela världen]
    blir splittrad (bryts sönder, visar sig vara en dålig vän),
    men en äkta vän är mer trofast (ännu närmare) än en broder.
Att sätta sitt hopp till en otrogen (falsk, svekfull) människa i tider av problem (motgångar, prövningar),
    är som att ha tandvärk eller en fot ur led.
    [Det är lika smärtsamt som tandvärk, och lika omöjligt att få stöd av den opålitlige som att stödja sig på en fot ur led.]
Gör uppror ni folk och ni ska slås i spillror,
    ge ert öra (lyssna) alla avlägsna länder,
omgjorda er själva men ni ska slås i spillror,
    omgjorda er själva men ni ska slås i spillror.
Jorden är sönderbruten,
    har helt brutits sönder,
jorden är söndersmulad i bitar,
    jorden skakar och stapplar.
Det fjärde riket ska bli starkt som järn. På samma sätt som järn tillintetgör och slår sönder allt [i sin väg, är den hårdaste av dessa metaller], ska detta rike krossa som järn, stampa och bryta sönder [alla andra riken]. [Fem synonymer används för att beskriva kraften i detta fjärde rike. Det ska tillintetgöra, slå sönder, krossa, stampa och bryta sönder allt i sin väg.] [År 65 f.Kr. besegrar den romerska generalen Pompejus Syrien och 30 f.Kr. hade Augustus besegrat Egypten och tagit över Jerusalem. Värdet på metallerna i synen minskar. Det stämmer med hur kejsarens makt i det romerska imperiet var svagare än tidigare riken. Däremot är järnet det hårdaste, vilket överensstämmer med hur dess militära styrka var den starkaste.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.