7490 – רְעַע (rea)


Typ:
Arameiska: רְעַע (rea)
Ursprung: (Aramaic) corresponding to H7489 (רָעַע)
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

to break
break, bruise

Engelsk beskrivning

1) (P'al) to crush, break, shatter


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
Totalt    2

Passager (2 st)


Det fjärde riket ska bli starkt som järn. På samma sätt som järn tillintetgör och slår sönder allt [i sin väg, är den hårdaste av dessa metaller], ska detta rike krossa som järn, stampa och bryta sönder [alla andra riken]. [Fem synonymer används för att beskriva kraften i detta fjärde rike. Det ska tillintetgöra, slå sönder, krossa, stampa och bryta sönder allt i sin väg.] [År 65 f.Kr. besegrar den romerska generalen Pompejus Syrien och 30 f.Kr. hade Augustus besegrat Egypten och tagit över Jerusalem. Värdet på metallerna i synen minskar. Det stämmer med hur kejsarens makt i det romerska imperiet var svagare än tidigare riken. Däremot är järnet det hårdaste, vilket överensstämmer med hur dess militära styrka var den starkaste.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.