7390 – רַךְ (rach)


Typ: H:A
Hebreiska: רַךְ (rach)
Ursprung: from H7401 (רָכַךְ)
Användning: 16 ggr i GT

Engelsk översättning

tender
faint((-hearted), soft, tender ((-hearted), one), weak

Engelsk beskrivning

1) tender, soft, delicate, weak
1a) tender, delicate (of flesh)
1b) weak of heart, timid
1c) soft (of words)
1c1) gentle words (subst)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (16 st)


Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att tillreda den.
Och generalerna ska vidare tala till folket och säga: "Vilken man finns hos er som är ängslig och räddhågad?
Låt honom vända om och gå tillbaka till sitt hus,
    annars kan hans bröders hjärtan smälta (börja bli räddhågsna) som hans hjärta.
Den man som är ömsint ibland er och mycket barmhärtig, hans ögon ska vara onda mot sin bror och mot hustrun vid hans barm och mot kvarlevan av barnen som han har kvar,
Den ömsinta och barmhärtiga kvinnan ibland er, som inte skulle riskera att sätta sin fotsula på marken för ömsinthet och barmhärtighet, hennes ögon ska bli onda mot hennes man vid hennes barm och mot hennes son och mot hennes dotter,
[Om du fångar den?]
Skulle den komma med många böner,
    eller tala (vädja) till dig med mjuka ord?
När jag [Salomo] själv bara var ett barn inför min far [David],
    och i min mors [Batsebas] ögon hennes ömt älskade enda son,
Ett mjukt (stilla) svar tar bort vrede (ursinne, raseri),
    men ett hårt (sårande) ord rör upp ilska.
Genom tålamod kan en furste (ledare) vinnas över,
    ett mjukt tal kan bryta ner det mest benhårda motstånd.
[Dessa två sista kapitel i som handlar om hur Herren är större än alla avgudar (kap 40-48) beskriver Babylons fall. Denna sjunde sektion hör tematiskt ihop med den första i kap 40 som handlade om de goda nyheterna för Jerusalem.] Kom ner och sitt i stoftet
    du jungfru Babels dotter,
sitt på marken utan tron,
    kaldéernas dotter,
för du ska inte mer kallas
    vacker eller späd (förnäm).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.