7390 – רַךְ (rach)

späd, ömsint


Typ: H:A
Hebreiska: רַךְ (rach)
Ursprung: från H7401 (רָכַךְ)
Användning: 16 ggr i GT

Engelsk översättning

tender
faint((-hearted), soft, tender ((-hearted), one), weak

Engelsk beskrivning

1) tender, soft, delicate, weak
1a) tender, delicate (of flesh)
1b) weak of heart, timid
1c) soft (of words)
1c1) gentle words (subst)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (16 st)


Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att tillreda den. [Abrahams löfte i vers 5 nämnde inget om om slaktade djur och extravagant måltid med det finaste köttet. Även mängden mjöl är mycket mer än vad som behövdes. Rabbiner lär att lova inte för mycket för tididigt, utan gör istället mer än vad man lovat.]
Och Leas ögon var svaga men Rakel hade en vacker gestalt och vacker att se på.
Och han sade till honom: "Min herre vet att barnen är späda och att flockarna och hjordarna som ger di är viktiga för mig, och om vi driver dem för hårt en dag kan hela flocken dö.
Och generalerna ska vidare tala till folket och säga: "Vilken man finns hos er som är ängslig och räddhågad?
Låt honom vända om och gå tillbaka till sitt hus,
    annars kan hans bröders hjärtan smälta (börja bli räddhågsna) som hans hjärta."
Den man som är ömsint ibland er och mycket barmhärtig, hans ögon ska vara onda mot sin bror och mot hustrun vid hans barm och mot kvarlevan av barnen som han har kvar,
Den ömsinta och barmhärtiga kvinnan ibland er, som inte skulle riskera att sätta sin fotsula på marken för ömsinthet och barmhärtighet, hennes ögon ska bli onda mot hennes man vid hennes barm och mot hennes son och mot hennes dotter,
Och jag är svag idag och har precis blivit smord till kung. Och dessa män, Tserojas söner, är för tunga för mig. Må Herren (Jahve) belöna dem som gör ont efter deras ondska."
[Om du fångar den?]
Skulle den komma med många böner,
    eller tala (vädja) till dig med mjuka ord?
När jag [Salomo] själv bara var ett barn inför min far [David],
    och i min mors [Batsebas] ögon hennes ömt älskade enda son,
Ett mjukt (stilla) svar tar bort vrede (ursinne, raseri),
    men ett hårt (sårande) ord rör upp ilska.
Genom tålamod kan en furste (ledare) vinnas över,
    ett mjukt tal kan bryta ner det mest benhårda motstånd.
[Dessa två sista kapitel som handlar om hur Herren är större än alla avgudar (kap 40-48) beskriver Babylons fall. Denna sjunde sektion hör tematiskt ihop med den första i kap 40 som handlade om de goda nyheterna för Jerusalem.] Kom ner och sitt i stoftet
    du jungfru Babels dotter,
sitt på marken utan tron,
    kaldéernas dotter,
för du ska inte mer kallas
    vacker eller späd (förnäm).
Så säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve): Och jag, jag ska ta cederns höga toppar och ska plantera dem, jag ska beskära från topparna på de unga grenarna en ödmjuk och ska plantera den på ett högt och upphöjt berg.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.