7068 – קִנְאָה (qina)


Typ:
Hebreiska: קִנְאָה (qina)
Ursprung: from H7065 (קָנָא)
Användning: 43 ggr i GT

Engelsk översättning

jealousy
envy(-ied), jealousy, [idiom] sake, zeal

Engelsk beskrivning

1) ardour, zeal, jealousy
1a) ardour, jealousy, jealous disposition (of husband)
1a1) sexual passion
1b) ardour of zeal (of religious zeal)
1b1) of men for God
1b2) of men for the house of God
1b3) of God for his people
1c) ardour of anger
1c1) of men against adversaries
1c2) of God against men
1d) envy (of man)
1e) jealousy (resulting in the wrath of God)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (43 st)


och avundsjukans ande kommer över honom, och han är avundsjuk på sin hustru, och hon är orenad, eller om avundsjukans ande kommer över honom, och han är avundsjuk på sin hustru, och hon inte har blivit orenad.
Då ska mannen ta sin hustru till prästen och ska bära fram ett offer för henne, tiondelen av en efa av kornmjöl, han ska inte hälla någon olja på det, och inte lägga någon rökelse på det, för det är ett matoffer för avundsjuka, ett matoffer för åminnelse som gör att synden blir ihågkommen.
Och prästen ska sätta kvinnan inför Herren (Jahve) och släppa ut kvinnans huvudhår och lägga matoffret till åminnelse i hennes hand, det som är matoffret för avundsjuka, och prästen ska ha bitterhetens vatten som orsakar förbannelsen i sin hand.
Och prästen ska ta avundsjukans matoffer ur kvinnans hand och ska vifta matoffret inför Herren (Jahve) och ta det till altaret.
Detta är lagen om avundsjuka, när en kvinna går åt sidan, medan hon är under sin man, och blir orenad,
eller när avundsjukans ande kommer över mannen och han är avundsjuk över sin hustru, då ska han sätta hustrun inför Herren (Jahve) och prästen ska verkställa denna lag över henne.
Pinchas, son till Elazar, son till prästen Aron, har vänt bort min vrede från Israels söner när han nitälskade (var svartsjuk) för min skull ibland dem, så att jag inte förtärde Israels söner i min nitälskan (svartsjuka).
Herren (Jahve) ska inte vara villig att förlåta honom, men Herrens (Jahves) vrede och hans svartsjuka ska upptändas mot den mannen, och alla förbannelser som är skrivna i denna bok ska läggas på honom, och Herren (Jahve) ska utrota hans namn från under himlarna.
… Sions berg [tempelberget i Jerusalem]
Nitälskan (en djup passion och kärlek) för ditt hus har ätit upp (förtärt) mig,
    och smädelserna från dem som smädar dig har fallit över mig.
Hur länge, Herre (Jahve) ska du vara vred, arg på oss? För alltid?
    Ska din avundsjuka fortsätta att flamma som eld?
Min nitälskan har förgjort mig,
    eftersom mina motståndare har glömt dina ord (hebr. davarim).
För mannens [den otrogna kvinnans man] svartsjuka gör honom rasande,
    han kommer inte att visa någon nåd då [otrohetsaffären uppdagas och] han hämnas.
Ett sunt (friskt) sinne (hjärta) ger liv och hälsa i kroppen,
    men avundsjuka (missunnsamhet, bitterhet) är som röta (förruttnelse) i benen.
Ett vredesutbrott kan orsaka stor skada, de upprörda känslorna kan välla fram som en vårflod,
    men vem kan stå mot svartsjuka (avundsjuka)?
    [Att utsättas för svartsjuka, eller själv vara svartsjuk, är långt värre än ett öppet vredesutbrott.]
Återigen begrundade jag allt arbete och alla som utmärker sig i sitt arbete (är yrkesskickliga), det är en mans tävlan (rivalitet) med hans granne. detta är också fåfänglighet (tomhet; helt meningslöst) och ett jagande efter vind.
Både deras kärlek och deras hat
    och deras avund har för länge sedan tynat bort,
inte heller har de längre någon del
    för alltid i de ting som görs under solen.
[Bruden till sin älskade:]
Sätt mig som en signetring (ett sigill) över ditt hjärta,
    som en signetring på din arm. [En signetring användes för att plombera dokument. Det var det värdefullaste föremålet och ägaren hade den ständigt runt sin hals eller arm.] För kärleken är stark som döden,
    passionen (svartsjuka kärleken) är lika omedgörlig (hård, grym) som dödsriket (Sheol, de dödas plats).
Dess lågor är som eldslågor,
    det är en våldsam eldsflamma.
Hans herradöme ska vara stort (enormt, växande)
    och ha oändlig frid (fred, välgång, framgång, hälsa – hebr. shalom).
Han ska regera från Davids tron
    och över hans rike.
Han ska befästa och stödja det genom rättvisa och rättfärdighet,
    från nu till evig tid.
Det är Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) intensiva kärlek (starka längtan, åtrå) [till sitt folk]
    som ska göra detta. [Det finns en språklig detalj i den hebreiska texten i denna vers. I frasen "hans herradöme ska vara stort" (hebr. le-marbeh ha-misrah) så används inte den öppna formen för bokstaven Mem, istället är det den slutna formen som normalt sett skrivs när bokstaven avslutar ett ord. Enligt rabbinerna så handlade denna passage om kung Hiskia. Eftersom han inte prisade Gud efter segern mot Sanheribs armé stängdes det öppna Mem till ett slutet. Den kungliga linjen stängdes till fram till den sanne Messias skulle komma. Intressant är att just denna passage är en tydlig referens till Jesus, lejonet från Juda stam.
    Bokstaven Mem står för vatten och liv. Vår bokstav M har kvar den ursprungliga grafiska formen och avspeglar vattnets vågor. Rabbiner förknippar också bokstaven med moderlivet. Den hebreiska bokstaven ser ut som en mage och ett barn är i vatten innan det föds. En stängd bokstav Mem är då ett stängt moderliv. Många rabbiner säger att det är något som talar för jungfrufödseln, se även Jes 7:14. Det är också intressant att Jesu mor Marias hebreiska namn är Mirjam, ett ord som börjar och slutar med den hebreiska bokstaven Mem.]
Då ska Efraims avundsjuka (hat) försvinna
    och Judas fiender ska bli utrotade.
Efraim ska inte vara avundsjuk på Juda,
    och Juda ska inte plåga Efraim.
Herre (Jahve) din hand är upplyft [redo att handla]
    men de ser inte,
de ska se med skam din nitälskan för folket,
    eld ska uppsluka dina motståndare.
För från Jerusalem ska en kvarleva komma fram
    och från berget Sion de som överlevt.
Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) nitälskan
    ska göra detta.
Herren (Jahve) ska dra fram som en mäktig man (hjälte),
    han ska uppväcka avund som en stridsman,
Han ska ropa, ja, han ska ropa högt (med stark röst),
    han ska bevisa sig själv mäktig (oövervinnelig) mot sina fiender.
Han bar [längtan efter] rättfärdighet som ett bröstpansar,
    och frälsningen (befrielsen) som en hjälm på sitt huvud.
Han tog på sig hämndens dräkt
    och bar svartsjuk kärlek som en mantel.
Se ner från himlarna och skåda
    från din heliga och majestätiska boning.
Var är din nitälskan och dina mäktiga gärningar,
    ditt hjärtas längtan och din oändliga nåd (barmhärtighet), den undanhålls för mig.
För i min svartsjuka och i min vredes eld har jag talat: "Sannerligen, på den dagen ska det bli en stor skakning i Israels land,
Varken deras silver eller deras guld
    ska kunna rädda dem på Herrens (Jahves) vredes dag.
Med hans brinnande avundsjuka ska hela jorden (landet, hebr. ha-eretz) förtäras,
    för han ska komma med en fullständig, fruktansvärd förintelse av alla jordens invånare.
"Därför måste du tålmodigt vänta på mig," förkunnar (säger, proklamerar) Herren.
    "Vänta på den dag när jag reser mig upp till anfall för att plundra [och ta tillbaka det som tillhör mig].
Jag har beslutat mig för att samla hednafolk
    och riken [för att attackera Jerusalem, se Sak 14:2],
så att jag kan tömma min vrede över dem,
    all min kokande ilska,
för den dagen ska hela jorden förtäras
    av min svartsjuka eld.
Sedan sade ängeln (budbäraren) som talade med mig: "Ropa ut och säg; Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot); Jag nitälskar för Jerusalem, ja, min nitälskan är stor för Sion [tempelberget i Jerusalem].
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
Jag känner nitälskan (iver, hänfördhet) över Sion med stor nitälskan
    [samma starka känsla av kärlek och avund som en make känner då någon försöker förföra hans hustru],
    jag nitälskar för henne med stor vrede [mot hennes fiender].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.