6884 – צָרַף (tsaraf)

göra ett urval


Typ:
Hebreiska: צָרַף (tsaraf)
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 33 ggr i GT

Engelsk översättning

to refine
cast, (re-) fine(-er), founder, goldsmith, melt, pure, purge away, try

Engelsk beskrivning

1) to smelt, refine, test
1a) (Qal)
1a1) to smelt, refine
1a2) to test
1a3) to test (and prove true)
1a4) smelter, refiner, goldsmith (participle)
1b) (Niphal) to be refined
1c) (Piel) to be a refiner
1c1) refiner (participle)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (33 st)


Och Herren (Jahve) sade till Gideon: "Folket är fortfarande för många, för ner dem till vattnet och jag ska pröva dem åt dig där. Och det ska vara så att om dem som jag säger: ’De ska gå med dig’, de ska gå med dig och dem om vilka jag säger att: ’De ska inte gå med dig’, de ska inte gå med dig."
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden] – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
    Herrens ord (löften, tal) har visat sig vara sanna (är prövade) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
Och bredvid dem reparerade Ussiel son till Charhaja, guldsmeden. Och bredvid dem reparerade Chananja, en av parfymtillverkarna och de restaurerade Jerusalem ända till den breda muren.
Mellan rummen ovanför hörnet och Fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen.
Herrens ord (löften) är rena (felfria) ord,
    liksom silver som renats i en smältugn på marken,
    sju gånger [Ps 18:31; 119:140]. [Talet sju står för fullkomlighet. Silver renades några gånger tills det mesta av slagget var borta, Guds ord är fullkomligt rent! Den grekiska översättningen Septuaginta skriver "bränd och prövad på jorden".]
Du har prövat mitt hjärta (mina inre motiv),
    du har besökt mig på natten [då vi inte är sysselsatta med allt vardagligt och har tid att tänka och reflektera över livet],
    du har noga rannsakat (som en smältdegel renar silver och guld) mig [även på dagen då vi interagerar med andra människor, se Ps 12:7] men finner inget.
Jag har bestämt mig för att inte överträda (säga något ont, synda) med min mun.
[Nu kommer fem verser som beskriver Herren:]
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden]
    – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
Herrens (Jahves) ord (löfte, tal) är rent (prövat, luttrat som metall utan slagg) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
Granska mig, Herre (Jahve),
    utforska mig,
    rannsaka (hebr. tsaraf – rena med eld) mina njurar och mitt hjärta.
    [Njurarna representerar det mest känsliga med livsavgörande funktion inombords.]
För du prövade oss, Gud,
    du renade oss på samma sätt som man renar silver.
till den tid då hans ord (tal) kom,
    Herrens (Jahves) löfte (ord) prövade honom.
Ditt löftesord (hebr. imrah) är prövat till sitt yttersta,
    och din tjänare älskar det!
Ta bort slagget (orenheten) från silvret,
    då får silversmeden ett rent material att arbeta med.
    [Han kan arbeta med materialet och göra en vacker klenod av det.]
Varje ord från Gud (Eloha) [Elohim i singular – den ende Guden] är prövat och renat;
    Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt (sätter sitt hopp) till honom.
Sedan ska jag vända min hand mot dig,
    rensa bort ditt slagg och ta bort all din legering.
Avbilden [en liten avgud, ofta 10-25 cm hög] – som hantverkaren har gjutit
    och guldsmeden har överdragit med guld,
    silversmeden gjutit silverkedjor åt?
Snickaren stärker (ingjuter mod i) guldsmeden
    och han som använder hammaren (ingjuter mod i) den som smider på städet
och säger om lödningen: "Den är bra",
    och han fäster den med spikar så att den inte ska förflyttas.
Ni som är frikostiga med guld i era väskor
    och väger upp silver på vågen,
ni som hyr guldsmeden som gör det till en avgud
    att falla ner inför och tillbe,
Se, jag har renat dig, men inte som silver,
    jag har prövat dig i lidandets ugn.
Bälgarna arbetar (blåser) frenetiskt för att elden ska kunna rena blyet, men gjutaren arbetar fåfängt, ondskan separeras (avskiljs) inte.
Därför säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) så: Se, jag ska smälta dem och pröva dem (som metall prövas),
    hur ska jag annars göra med dottern mitt folk?
Silver uthamrat till fat som hämtats från Tarshish
    och guld från Ofaz,
hantverkares arbete och guldsmedens hand,
    blått och purpur är deras kläder, de är skickligt gjorda.
Alla människor är bevisats brutala för sin kunskap (kännedom),
    alla guldsmeder måste skämmas för sina skurna avgudabilder,
att hans gjutna avgudar är falska,
    det finns ingen ande i dem (de kan inte andas).
Alla människor är bevisats brutala för sin kunskap (kännedom), alla guldsmeder måste skämmas för sina skurna avgudabilder, att hans gjutna avgudar är falska, det finns ingen ande i dem (de kan inte andas).
En del av de förståndiga ska falla, och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.
Många ska bli renade och vita och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.
Och jag ska föra den tredje delen genom eld
    och luttra dem som silver luttras
    och jag ska pröva dem som guld prövas.
De ska åkalla mitt namn
    och jag ska svara dem.
Jag ska säga: "De är mitt folk",
    och de ska säga: "Herren (Jahve) är min Gud (Elohim)."
Vem kan uthärda den dag då han kommer? Vem kan stå upprätt då han uppenbaras? [se Matt 3:10–12] Han är som guldsmedens eld [som renar metallen från orenhet], som tvättarnas lut [som renar kläderna].
Han ska sitta ner som en guldsmed och smälta och rena silvret. [Jesus liknas vid en guldsmed som sitter ned, han hastar inte runt, utan arbetar kärleksfullt och låter arbetet ta sin tid. Han håller sitt hantverk i elden till dess att slaggen och orenheterna har kommit ut, och han kan se sin egen spegelbild i den renade metallen.] Han ska rena Levis söner (leviterna), luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offer till Herren i rättfärdighet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.