6239 – עֹ֫שֶׁר (åsher)


Typ:
Hebreiska: עֹ֫שֶׁר (åsher)
Ursprung: from H6238 (עָשַׁר)
Användning: 37 ggr i GT

Engelsk översättning

riches
[idiom] far (richer), riches

Engelsk beskrivning

1) wealth, riches


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (37 st)


och Gud sade till honom: "Eftersom du har bett om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt,
Jag ska också ge dig det du inte bett om – rikedom och ära (gott anseende). Det kommer inte att finnas någon annan kung lik dig under din livstid.
Både rikedom och ära kommer från dig,
    och du råder över allt.
I din hand är kraft och styrka,
    det står i din hand att göra vad som helst,
    stort och starkt.
Han förevisade rikedomen i sitt kungarike och glansen och härligheten i hans majestät under många dagar, 180 dagar [6 månader].
Haman berättade om sin rikedom och ära för dem (han skröt), och om skarorna av hans barn och allting om hur kungen hade befordrat honom och hur han hade avancerat över furstarna och kungens tjänare.
de som förlitar sig på sina ägodelar (sin egen styrka, förmåga),
    och skryter över sina stora rikedomar?
Se, detta är den stridsman (en man i sin bästa ålder)
    som inte gjorde Gud (Elohim) till sitt värn (sin tillflykt, skydd, försvar, en säker fästning).
Istället litade han på sin myckna rikedom
    och styrkte sig själv med sina onda önskningar.
Välstånd och rikedom finns i hans hus,
    och hans rättfärdighet består för evigt. [Ordet "Välstånd" börjar på bokstaven He och "och" med Vav.]
I högra handen har hon långt liv (längd av dagar)
    i den vänstra rikedom och ära.
Rikedom och ära finns hos mig,
    bestående välgång (framgång i varje område och relation) och rättfärdighet.
En generös (nåderik, god, vänlig) kvinna vinner ära (respekt),
    hänsynslösa (våldsverkare) vinner [bara materiella] rikedomar.
Den som förtröstar på (sätter sitt hopp till) rikedomar kommer att falla,
    men den rättfärdige ska grönska som en växande kvist (blomstrande trädkrona).
Den rike kan behöva betala lösen för sitt liv,
    men den fattige får inte ens några hot.
De visas krona (ära) är deras rikedom,
    medan dårskapen hos de självsäkra dårarna inte är annat än enfald (oförnuft, dårskap).
Att välja ett namn [en god karaktär och ett gott rykte]
    är större [mer eftersträvansvärt] än stor rikedom.
    Bättre än silver och guld
är [att välja] ljuvlig nåd (oförtjänt kärlek, god favör). [Vers 1 är en prolog till vers 2‑5. Här finns en kiastisk struktur där "att bli utvalt" (från det hebreiska verbet bachar – "att välja") hör ihop med det sista ordet (hebr. tov) som är "gott". Centralt finns rikedom, silver och guld. I den hebreiska kulturen var namnet synonymt med personens karaktär, rykte och ställning i samhället, se även Pred 7:2; Ords 3:13‑15; 10:7; 16:16.]
Konsekvensen (resultatet) av ödmjukhet (saktmod, mildhet) är att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve)
    – rikedom (ymnigt välstånd) och ära (härlighet) och [evigt] liv. [Ords 21:21] [Hebr. ekev som här översatts konsekvens/resultat betyder ordagrant "häl" och delar rot med namnet Jakob (hebr. Jakov). Hebr. kavod beskriver den tyngd av härlighet och ära som fanns i Guds närvaro i det allra heligaste i tabernaklet och templet. Det sista ordet chajim, som betyder liv, står alltid i plural och beskriver livet i dessa fullaste mått och innefattar även evigt liv, se 2 Mos 2:7.]
Låt fåfänglighet (tomhet, tomt prat, lögn) vara långt borta från mig.
    Ge mig varken fattigdom eller rikedom;
    Låt mig få den mat jag behöver.

Där är en ensam och han har ingen tid,
    han har varken son eller bror,
och ändå är det inget slut på hans arbete,
    inte heller är hans ögon tillfredsställda av rikedom:
"För vem arbetar jag då och håller min själ borta från det goda (berövar min själ njutning)?" Detta är också fåfängt,
    en sorglig företeelse.
Jag har sett något mycket ont och plågsamt (en sorglig ondska, vidrig sjukdom) under solen:
Rikedom samlad på hög för egen räkning, som blir sin ägares fördärv (olycka, undergång).
När denna rikedom går förlorad
    genom en dålig investering (otur, olyckliga omständigheter) och ägaren har en son,
    då har han inget i sin hand [för att försörja honom och kan inte heller lämna ett arv].
Också för varje man som Gud (Elohim) har gett rikedom och välstånd, så har han gett honom kraften att njuta därav och ta sin del och glädja sig över sitt arbete, detta är Guds (Elohims) gåva.
En man som Gud (Elohim) har gett välstånd och respekt så att han inte vill ha något (mer) för sin själ (aptit – hebr. nefesh) av allt han önskar, likväl ger inte Gud (Elohim) honom kraften att äta därav utan en främling äter det. Detta är fåfänga [Pred 1:2] och det är en ond sjukdom.
Jag återvände och såg under solen
att det är inte de snabba som vinner loppet,
    inte hjältarna som vinner striden,
inte de visa som får bröd,
    inte de kloka som får rikedom,
    inte de skickliga som får nåd (oförtjänt kärlek).
Tid och tillfälle drabbar (sker) dem alla.
Så säger Herren (Jahve): Visa människor ska inte skryta med (berömma sig över)
    sin vishet.
Inflytelserika (starka) människor ska inte skryta med
    sin styrka.
Rika människor ska inte skryta med
    sin rikedom.
[I följande 35 verser finns åtminstone 135 profetior som bokstavligt har gått i uppfyllelse från Daniels tid 536 f.Kr. fram till Antiochos IV härjningar i Israel som kulminerar när han vanhelgar templet 167 f.Kr.] Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar till [efter den nuvarande Kyros] ska uppstå i Persien, och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. När han har blivit som mäktigast genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Greklands (Javas) rike. [Kungarna i det medo-persiska riket efter Kyros var:
    - Kyros son Kambyses, 530-522 f.Kr. - Smerdis eller Gaumata, 522 f.Kr. - Darios I, 522-486 f.Kr. - Xerxes I, 486-465 f.Kr. Han försökte erövra Grekland år 480 f.Kr. Han omnämns i Esters bok, se Est 1:1.
Xerxes var den mäktigaste och mest inflytelserika av dessa fyra. Han förde flera krig mot Grekland under sitt styre.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.