6238 – עָשַׁר (ashar)


Typ:
Hebreiska: עָשַׁר (ashar)
Ursprung: a primitive root
Användning: 17 ggr i GT

Engelsk översättning

to enrich
be(-come, en-, make, make self, wax) rich, make (1 Kings 22:48 marg) See H6240 (עָשָׂר)

Engelsk beskrivning

1) to be or become rich or wealthy, enrich, pretend to be rich
1a) (Qal) to be or become rich
1b) (Hiphil)
1b1) to make rich
1b2) to gain riches
1c) (Hithpael) to enrich oneself, pretend to be rich


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (17 st)


Herren gör fattig, och han gör rik,
    han ödmjukar (gör så att människor måste böja sig) och han upphöjer.
Frukta inte när en människa blir rik,
    och hans hus (familj, ägodelar) växer i härlighet [och hans inflytande ökar, se vers 6‑7],
Du besöker jorden och vattnar den,
    du berikar den i stora mått.
Guds flod är full av vatten.
    Du bereder deras säd [människornas sådd],
    för du bereder jorden så den ger skörd.
Den som arbetar med lata händer blir fattig,
    men de flitigas (arbetsammas) händer producerar välgång (rikedom).
Herrens (Jahves) välsignelse gör en människa rik,
    och det utan sorg (smärta, hårt arbete, lidande).
Somliga agerar som om de var rika men har ingenting,
    andra anser sig vara fattiga men har stora rikedomar.
Den som älskar nöje (tillfredsställelse, glada dagar) blir fattig,
    den som älskar vin (alkohol) och olja [symbol på välgång och framgång] kommer aldrig att bli rik.
Trötta inte ut dig för att bli rik,
    lita inte på din egna [mänskliga, begränsade] förståelse (insikt).
En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
    men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.
[I följande 35 verser finns åtminstone 135 profetior som bokstavligt har gått i uppfyllelse från Daniels tid 536 f.Kr. fram till Antiochos IV härjningar i Israel som kulminerar när han vanhelgar templet 167 f.Kr.] Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar till [efter den nuvarande Kyros] ska uppstå i Persien, och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. När han har blivit som mäktigast genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Greklands (Javas) rike. [Kungarna i det medo-persiska riket efter Kyros var:
    - Kyros son Kambyses, 530-522 f.Kr. - Smerdis eller Gaumata, 522 f.Kr. - Darios I, 522-486 f.Kr. - Xerxes I, 486-465 f.Kr. Han försökte erövra Grekland år 480 f.Kr. Han omnämns i Esters bok, se Est 1:1.
Xerxes var den mäktigaste och mest inflytelserika av dessa fyra. Han förde flera krig mot Grekland under sitt styre.]
Och Efraim säger:
    "Jag har verkligen blivit rik, jag har funnit mitt välstånd,
    i allt mitt arbete ska de inte finna någon överträdelse som är synd i mig."
vars köpare slog dem och höll sig själva utan ansvar, och de sålde dem och sade: 'Välsignad är Herren (Jahve) för jag är rik, och deras egna herdar hade inget medlidande med dem.'Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.