5464 – סַגְרִיר (sagrir)


Typ:
Hebreiska: סַגְרִיר (sagrir)
Ursprung: probably from H5462 (סָגַר) in the sense of sweeping away
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

rain
very rainy

Engelsk beskrivning

1) steady or persistent rain


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Ett kontinuerligt droppande från ett läckande tak en dag med häftigt skyfall
    och en tjatande (gnatande, ordstridande) kvinna,
    
    båda är lika [illa].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.