5465 – סַד (sad)


Typ:
Hebreiska: סַד (sad)
Ursprung: from an unused root meaning to estop
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

stock
stocks

Engelsk beskrivning

1) stocks (for feet)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
Totalt    2

Passager (2 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.