5416 – נָתָן (natan)

Natan


Typ:
Substantiv
Personer: Natan (profeten), Natan (Davids son), Natan, Natan, Natan (Attais son), Natan, Natan, Natan, Natan
Hebreiska: נָתָן (natan)
Uttal: na-tan
Talvärde: 1150 (50 + 400 + 700)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H5414 (נָתַן) given
Användning: 42 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Nathan

Engelsk beskrivning

Nathan = "giver"
1) a son of David by Bathsheba
2) the eminent prophet in the time of David and Solomon
3) a man of Zobah, father of one of David's mighty warriors
4) father of Azariah who was over the officers of Solomon
5) son of Attai and father of Zabad of the tribe of Judah
6) brother of Joel of the tribe of Judah
7) one of the head men who returned from Babylon with Ezra
8) a man with a foreign wife in the time of Ezra
9) head of a family of Israel who shall mourn when they look on Him whom they pierced


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (42 st)


2 Samuelsboken (13)

Och dessa är namnen på dem som föddes åt honom i Jerusalem: Shamoa och Shovav och Natan och Salomo
sade han till profeten Natan: "Se, här bor jag i ett hus av [vackert importerat] cederträ [från Tyros, se 2 Sam 5:11], medan Guds ark bor i ett tält."
Natan sade till kungen: "Gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren (Jahve) är med dig."
[Davids intentioner är goda. Han ser sitt eget vackra hus och har just fört in arken till Jerusalem, se 2 Sam 6. Profeten Natan svarar på en gång, utan att rådfråga Herren och ger ett första svar baserat på vad som verkar bra. Det visar sig dock att Gud har andra planer. David hade "spillt mycket blod och fört många krig", se 1 Krön 22:7. Templet skulle byggas, men just nu var det inte Guds tid.
    Följande stycke är ett av de starkaste profetiska orden i hela GT. Stycket består av 197 ord och är det längsta ordet från Herren sedan Mose dagar då han talade på Sinai berg.]
Den natten kom ett ord från Herren (Jahve) till Natan som sade:
Natan berättade för David alla dessa ord från sin syn. [Allt Gud hade sagt.]
Herren (Jahve) sände Natan till David. Och han kom till honom och sade till honom:
"Det var två män som bodde i en stad, den ene var rik och den andre fattig.
David exploderade i ilska över hur den rike mannen betett sig. Han sade till Natan: "Så sant Herren (Jahve) lever, den mannen som gjorde detta förtjänar att dö.
Natan sade till David: "Du är den mannen. Så säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim): Jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand,
David sade till Natan: "Jag har syndat mot Herren (Jahve)."
    Och Natan sade till David: "Herren (Jahve) har även tagit bort din synd, du ska inte dö.
Och Natan gick till sitt hus. [Det är skillnad mellan att bli förlåten för sin synd och domen av synd. Gud förlät Davids synd, men han tog inte bort alla konsekvenser av synden. Den första var att barnet dog, se även Rom 6:23.]

Batshevas barn dör

Och Herren (Jahve) slog barnet (hebr. jeled) som Orijas hustru fött åt David och det blev mycket sjukt.
och han sände genom profeten Natans hand och han gav (kallade) honom namnet Jedidja, för Herrens (Jahves) skull. [Salomo betyder "hans shalom", dvs. hans frid, fred, välgång, framgång, hälsa och all himmelsk välsignelse. Jedidja betyder "älskad av Herren".]
Jigal, Natans son från Tsova,
Bani, gaditen,

1 Kungaboken (13)

Men prästen Tsadok [Davids andra överstepräst, se 2 Sam 8:17; 20:25] och [chefen för Davids livvakter] Benajaho, Jehojadas son, och profeten Natan och Shimi och Rei och de mäktiga stridsmännen (hebr. gever) som hörde till David var inte med Adonija.
Men profeten Natan och Benaja och de mäktiga stridsmännen ["Davids veteraner" som stöttat honom innan hans tid som kung] och sin [yngre] bror Salomo, kallade han inte på.
Då talade [profeten] Natan till [Davids hustru] Batsheva (Batseba), Salomos mor och sade: "Har du inte hört att Adonija, Chagits son, regerar (har gjort sig till kung), och David vår herre vet det inte?
Och se, medan hon ännu talade med kungen kom profeten Natan.
Och de berättade för kungen och sade: "Se, Natan, profeten." Och när han kom framför kungen böjde han sig ner inför kungen med ansiktet mot marken.
Och Natan sade: "Min herre kungen, har du sagt: Adonija ska regera efter mig och han ska sitta på min tron?
Och kung David sade: "Kalla till mig Tsadok, prästen, och Natan profeten, och Benaja, Jehojadas son." Och de kom inför kungens ansikte.
Och låt Tsadok, prästen och Natan, profeten smörja honom där till kung över Israel och blås i shofaren och säg: 'Länge leve kung Salomo.'
Och Tsadok, prästen och Natan, profeten och Benaja, Jehojadas son och keretiterna och peletiterna gick ner och lät Salomo rida på kung Davids mula och förde honom till Gihon.
Och kungen har sänt med honom Tsadok, prästen och Natan, profeten och Benaja, Jehojadas son och keretiterna och peletiterna och de har låtit honom rida på kungens mula.
Och Tsadok, prästen och Natan, profeten har smort honom till kung i Gihon, och de kommer upp därifrån med så stor glädje att staden är i uppror. Detta är ljudet som ni hör.
och Asarja, Natans son, var över hövitsmännen (ledare för guvernörerna för de olika distrikten)
och Zavod, Natans son – präst och kungens vän,

1 Krönikeboken (10)

Attaj blev far till Natan och Natan till Sabad.
Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shimea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Shua, Ammiels dotter.
Joel, bror till Natan,
Mibhar, Hagris son,
Dessa är namnen på de söner han fick i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo,
[I jämförelse med paralelltexten i 2 Sam 7 betonas hur varken David, Salomo eller någon av kungarna av hans släkt var den messianska kungen. När Messias tills sist kommer ska han vara en kung som David.] När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält."
Natan sade till David: "Gör allt som ligger på ditt hjärta, för Gud är med dig."
Men den natten kom Guds ord till Natan. Han sade:
Helt enligt dessa ord och denna syn talade Natan till David.
Vad som mer finns att säga om kung David, om hans första tid och hans sista, det finns skrivet i siaren Samuels krönika [Samuelsböckerna], i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika.

2 Krönikeboken (2)

Vad som mer finns att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Natans krönika, i shiloniten Ahias profetia och i siaren Iddos syner om Jerobeam, Nebats son.
Han lät leviterna ställa upp sig till tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, lyror och harpor, så som David och kungens siare Gad och profeten Natan hade befallt, för Herren hade genom sina profeter gett befallning om detta.

Esra (2)

Då sände jag efter Eliezer, Ariel, Shemaja och Elnatan och Jariv och Elnatan och Natan och Zecharja och Meshullam, som var ledare, och Jojariv och Elnatan som var lärare.
Shelemja, Natan, Adaja,

Psaltaren (1)

när profeten Natan kommer till honom efter att han gått in (kommit) till Batseba. [Samma hebreiska ord används för hur Natan "kom" till David och hur David "kom" till Batseba.]
-

Sakarja (1)

Landet ska sörja, varje familj för sig och Davids hushåll för sig och deras hustrur för sig, Natans hushåll för sig och deras hustrur för sig.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.