5081 – נָדִיב (nadiv)


Typ: H:A
Hebreiska: נָדִיב (nadiv)
Ursprung: from H5068 (נָדַב)
Användning: 29 ggr i GT

Engelsk översättning

noble
free, liberal (things), noble, prince, willing (hearted)

Engelsk beskrivning

adj
1) inclined, willing, noble, generous
1a) incited, inclined, willing
1b) noble, princely (in rank)
1c) noble (in mind and character)
n m
2) noble one


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (29 st)


Han reser den svage ur stoftet,
    den fattige lyfter han ur dyn.
Han låter dem sitta bland furstar,
    och ger dem en ärofylld plats.
För jordens fästen (pelare) tillhör Herren,
    på dem har han lagt världen (jordens yta).
Folkens furstar (ädla, villiga tjänare) har samlats,
    tillsammans med Abrahams Guds folk [som alla folk ska bli välsignade i, se 1 Mos 12:1‑3]. För jordens sköldar [folkens furstar; ledare som beskyddar, se även Ps Ps 84:10‑11] tillhör Gud,
    mäktigt (högt) har han gått upp (blivit upphöjd)! [Ordet "gått upp" är samma hebreiska ord alah som i "farit upp" i vers 6. Det tredje och sista "för" i psalmen förstärker Guds allmakt. Hedningar och judar förenas som ett folk, se Upp 21:24.]
Återupprätta (låt mig få tillbaka) glädjen över din frälsning
    och låt villighetens Ande upprätthålla mig.
Gör deras ädlingar som [du gjorde mot midjanitiska furstar som Gideon stred mot]
    Oreb (Årev) och Seeb (Zeev) [Dom 7:25]
    och deras furstar som Seba (Zevach) och Tsalmunna. [Dom 8:21]
Han utgöt förakt över furstar och lät dem vandra i meningslöshet,
    där det inte fanns någon väg. [I marginalen finns ett inverterat Nun (׆), se inledningen.]
för att sätta honom bredvid furstar,
    tillsammans med sitt folks furstar. [1 Sam 2:8; Luk 1:52]
Bättre att ta sin tillflykt till (söka skydd hos) Herren (Jahve),
    än att förlita sig på furstar (gåvor).[Ordet furste, hebr nadiv, kommer från verbet "att ge". Det är lätt att sätta sin förhoppning till människor och deras gåvor. Ett exempel finns i Esra bok där Kyros gav gåvor, men hur andra ledare senare vill hindra bygget, se Esra 1:4‑5; 3:7; 4:1‑24.]
Förtrösta inte på furstar [politiker och ledare i samhället, på deras generositet och rikedom],
    eller någon annan människoson [någon enskild människa], som inte kan befria (frälsa, rädda).
Genom mig regerar härskare (ledare),
    och stormän, ja alla rättfärdiga ledare (domare) på jorden.
Överdrivet (stortaligt) tal lämpar sig inte för en dåre,
    och ännu mer opassande är ljugande läppar hos en ledare.
Att straffa den rättfärdige är inte rätt,
    att slå (döda) personer med hög moral för deras ärlighet (övertygelse, moral, rättvisa) är också fel.
Många frågar efter tjänster från en generös man,
    alla är vän med en givmild person.
Det är bättre att bli ombedd: "Kom upp här,"
    än att bli nedflyttad i kungens närvaro, vars ögon redan sett dig [när du ogenerat befordrade dig själv].
Innan jag var medveten om det,
    satte min själ (mina känslor satte) mig på mitt folks furstliga vagnar.
[Följande stycke hör tematiskt ihop med beskrivningen av brudgummens fysik i Höga V 5:9‑16. På samma sätt som 10 delar av brudgummen beskrevs från huvudet nedåt i beskrivs nu här i vers bruden från fötterna uppåt.] Hur vackra är dina steg i sandalerna,
    furstens dotter!
Rundningen av dina lår är som länken i en kedja,
    gjord av en skicklig hantverkares hand.
Res upp ett tecken (flagga, signal) på det trädlösa (bara) berget [ge en signal till strid],
    lyft upp rösten till dem [mederna; att samla en armé],
vifta er hand [välkomnande]
    att komma in i furstarnas portar [stadens mäktiga huvudportar].
    [Furstarna kan syfta på tyranniska ledare, se Ps 107:40.]
En usel människa ska inte mer kallas frikostig,
    dåren ska inte sägas vara nobel.
Men den frikostige ger frikostigt
    och med frikostighet ska han förbli stående (vara upprätt, inte falla).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.