4394 – מִלֻּא (milo)

invigning, infattning


Typ:
Hebreiska: מִלֻּא (milo)
Ursprung: from H4390 (מָלֵא)
Användning: 15 ggr i GT

Engelsk översättning

setting
consecration, be set

Engelsk beskrivning

1) setting, installation
1a) setting, stones for setting
1b) installation (of priests)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


8
6
1
Totalt    15

Passager (15 st)


[Ädelstenar:] Onyxstenar och stenar för infattning, till efoden [2 Mos 28:6‑14] och till bröstskölden [till översteprästen, se 2 Mos 28:15‑30].
Och du ska ta bort det feta från baggen och fettsvansen och det feta som täcker inälvorna och hinnorna som är över levern och de två njurarna och fettet som är på dem och det högra lårstycket, för detta är en bagge till invigning,
Och du ska ta bröststycket från Arons invigningsoffer och vifta det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, och det ska vara deras del.
Och du ska helga viftoffrets bröststycke och lyftoffrets lår, som är viftat och som är upplyft från invigningsbaggen, det som är Arons och det som är hans söners.
Och du ska ta invigningsbaggen och koka dess kött på en helig plats.
Och om något överblivet av invigningsköttet eller av brödet finns kvar till morgonen, då ska det överblivna brännas med eld, det ska inte ätas eftersom det är heligt.
och onyxstenar och stenar till infattning, till efoden och till bröstskölden.
Och ledarna förde fram onyxstenar och stenar till infattning till efoden och till bröstskölden,
[Nu sammanfattas offren i kapitel 1-7.] Detta är undervisningen om
    brännoffer [3 Mos 1],
    matoffer [3 Mos 2]
    och syndoffer [3 Mos 4]
    och skuldoffer [3 Mos 5]
    och invigningsoffer (fyllandet) [av handen, se 3 Mos 8:33]
    och shalomoffer (offer för helhet och gemenskap – hebr. shelem) [3 Mos 3],
Och han förde fram den andra baggen, baggen för invigning, och Aron och hans söner lade sina händer på baggens huvud.
Och Mose tog dem från deras händer och brände dem på altaret ovanpå brännoffret, det är invigningen som en söt doft, det är ett offer gjort med eld till Herren (Jahve).
Och Mose tog bröstet och viftade det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte. Som baggen för invigning var det Moses del som Herren (Jahve) befallt Mose.
Och Mose sade till Aron och till hans söner: "Koka köttet vid ingången till mötestältet och ät det där med bröd som är i korgen för invigningen som jag har befallt och sagt, Aron och hans söner ska äta det.
Och ni ska inte gå ut genom ingången till mötestältet på sju dagar, till dess dagarna för er invigning tar slut, i sju dagar ska ni helga er.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.