4255 – מַחְלְקָה (machleqah)

avdelning


Typ:
Arameiskaarameiskt ord
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Arameiska: מַחְלְקָה (machleqah)
Uttal: mach-le-qa    Lyssna
Talvärde: 183 (40 + 8 + 30 + 100 + 5)    arameiska ord med samma talvärde
Ursprung: (arameiska) motsvarande till H4256 (מַחֲלֹקֶת)
Användning: 1 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet machleqah till följande:

μερισμόςmerismosG3311delning, separation, fördelning, utdelning, delar, dela ut

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

class
course

Engelsk beskrivning

1) class, division
1a) of priests and Levites


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
Totalt    1

Referenser (1 st)


Esra (1)

De insatte prästerna efter deras skiften och leviterna efter deras avdelningar [exakta detaljer ges i 1 Krön 23–27] till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Moses bok.
[Här avslutas den arameiska sektionen som började i Esra 4:8, vers 19 är hebreiska.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.