3715a – כְּפִיר (kefir)

lejon


Typ:
Hebreiska: כְּפִיר (kefir)
Ursprung: from H3722 (כָּפַר)
Användning: 31 ggr i GT

Engelsk översättning

lion
(young) lion, village Compare H3723 (כָּפָר)

Engelsk beskrivning

1) young lion


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (31 st)


Är det du som jagar byte för lejonhonan,
    och stillar de unga lejonens hunger [Ps 104:21],
Han kan liknas vid ett lejon som längtar att riva [sitt byte],
    som unga lejon som ligger gömda i bakhåll.
Unga lejon [som vanligtvis är starka och kan skaffa föda] kan lida nöd och hungra,
    men de som frågar efter (söker, tar sin tillflykt till, ofta träder fram inför) Herren (Jahve) saknar inte något gott. [Den elfte hebreiska bokstaven är: כ – Kaf. Tecknet avbildar en handflata. Den kan både symbolisera givmildhet, genom att sträcka ut handen för att välsigna, men också för att ta emot. I denna vers börjar ordet "Unga lejon" med denna bokstav. Det förstärker att det inte är fysisk styrka och egen kraft som är avgörande för vår försörjning, utan om vi söker Guds rike först, se Matt 6:33; Jak 1:17.]
Herre (Adonai), hur länge ska det dröja innan du ser [och agerar]?
Rädda (ta tillbaka) mig från deras förgörelse,
    mitt liv från de unga lejonen [som vill slita mig i stycken].
Gud (Elohim) bryt sönder tänderna i deras mun,
    dra ut huggtänderna på de unga lejonen, Herre (Jahve)! [En intensiv bön om Guds drastiska ingripande för att få tyst på och fördärva vapnen för de ogudaktiga. Att bryta sönder tänder är en metafor för dom, se Ps 3:8.]
Över (på) lejon och huggorm ska du gå (träda, marchera) fram,
    det unga lejonet och ormen (draken) ska du trampa på (ner; under dina fötter).
De unga lejonen ryter efter byte,
    och söker sin mat från Gud (El).
En konungs vrede är [lika skräckinjagande] som ett lejons rytande,
    men hans favör (gillande) är [lika livgivande och svalkande] som daggen på gräset.
Den skräck en [upprörd, rasande] kung inger kan liknas vid rytandet av ett lejon,
    den som är orsak till hans ilska syndar mot sitt eget liv (sätter sitt liv på spel).
Den onde flyr även när ingen förföljer honom,
    men de rättfärdiga är oförskräckta (frimodiga) som lejon.
Deras rytande ska vara som ett lejons,
    de ska ryta som unga lejon,
ja de ska ryta och ta byte och bära bort det i säkerhet,
    och det ska inte finnas någon att befria.
[I tusenårsriket då Jesus regerar som kung kommer skapelsen att upprättas.] En varg ska bo tillsammans med ett lamm,
    en leopard ska vila tillsammans med killingar,
kalvar och unga lejon ska beta tillsammans,
    och en liten pojke ska valla dem.
För så säger Herren (Jahve) till mig: "Som lejonet
    ja det unga lejonet morrar mot (lågmält begrundar – hebr. haga, se Jos 1:8, Ps 1:2) sitt byte
även om många herdar
    kallas samman mot det,
skrämms det inte av deras rop
    eller ryggar undan av deras larm (skrammel med vapen),
så ska Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) komma ner [som lejonet av Juda, se Upp 5:5]
    och strida på berget Sion och på dess kullar.
Då ska Saba och Dedan och Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: 'Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?'
Ryter ett lejon i skogen, när han inte har något byte? [Nej, självklart inte.]
Upphäver ett ungt lejon sin röst från sin lya, om han inte har tagit (fångat) något? [Nej, självklart inte.]
Och Jakobs kvarleva ska vara i mitten bland nationerna
    med mycket folk,
som ett lejon bland skogens vilddjur,
    som ett ungt lejon bland fårflockarna,
som om han går igenom (passerar) trampar ner och river i bitar,
    och där är ingen som kan rädda.
Var är lejonens lya
    som var matplats för de unga lejonen,
där lejon och lejoninnor vandrade
    och lejonungarna inte hade något som gjorde dem rädda?
Se, jag är emot dig
    förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
och jag ska bränna dina vagnar i röken
    och svärdet ska sluka dina unga lejon.
Jag ska ta bort (bokstavligt hugga av) ditt byte från jorden
    och rösterna av dina budbärare ska aldrig mer höras.
Lyssna! Herdarnas klagan,
    för att deras ära är förspilld.
Lyssna! Rytandet av unga lejon,
    för Jordans busksnår [som är deras skydd och gömslen] är fördärvade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.