3651a – כֵּן (ken)

rätt


Typ: H:Adv
Hebreiska: כֵּן (ken)
Uttal: ken
Talvärde: 720 (20 + 700)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H3559 (כּוּן)
Användning: 22 ggr i GT

Engelsk översättning

right
[phrase] after that (this, -ward, -wards), as as, [phrase] (for-) asmuch as yet, [phrase] be (for wh

Engelsk beskrivning

adv
adj
1) right, just, honest, true, veritable
1a) right, just, honest
1b) correct
1c) true, veritable


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (22 st)


1 Moseboken (5)

Vi är alla en mans söner, vi är ärliga män, dina tjänare är inte några spioner."
om ni är ärliga män, låt en av era bröder vara bunden i fängelset, men gå ni och ta med er säd för hungersnöden i era hus,
Vi sade till honom: Vi är ärliga män, vi är inte spioner.
Mannen, herren i landet sade till oss, härigenom ska jag veta att ni är ärliga män, lämna en av era bröder hos mig och ta med er säd för hungersnöden i era hus och gå er väg.
Ta med er yngste bror till mig, då ska jag veta att ni inte är spioner utan ärliga män. Då ska jag befria er bror till er och ni kan röra er i landet."

2 Moseboken (1)

Mose svarade: "Som du önskar (du har sagt det), jag ska aldrig se ditt ansikte igen."

4 Moseboken (2)

"Tselofechads döttrar talar rätt. Du ska noggrant ge dem en besittning från arvet bland deras fars bröder, och du ska se till att arvet från deras far förs vidare till dem.
Och Mose befallde Israels söner enligt Herrens (Jahves) ord och sade: "Sönerna av Josefs stam har talat rätt.

Josua (1)

Men kvinnan gömde de två männen och svarade: "Ja, männen var mina klienter, men jag visste inte varifrån de kom.

Domarboken (1)

då sade de till honom: "Säg, jag ber dig, Shibbolet" [hebreiska ordet betyder flod/bäck], och han sade: "Sibbolet" eftersom han inte kunde uttala det rätt [jmf Matt 26:73], då tog de fast honom och slog honom vid Jordans vadställen. Och vid den tiden föll från Efraim 42 000. [Detta är ett fruktansvärt inbördeskrig.]

2 Kungaboken (2)

Sedan sade de till varandra: "Vi gör inte rätt. Denna dag är en god dag och vi håller tyst. Om vi väntar till gryningen kommer straffet över oss. Kom nu och låt oss gå och berätta för kungens hus."
och Israels söner hade hemliga ting som inte var rätt mot Herren deras Gud (Jahve Elohim) och de byggde höga platser i alla sina städer, från väktarnas torn till de befästa städerna.

Psaltaren (1)

Du besöker jorden och vattnar den,
    du berikar den i stora mått.
Guds flod är full av vatten.
    Du bereder deras säd [människornas sådd],
    för du bereder jorden så den ger skörd.

Ordspråksboken (3)

Sann rättfärdighet leder till liv,
    men den som ständigt strävar (söker) efter ondska jagar den till sin egen död (den leder till döden).
Läpparna hos de visa sållar medvetet [bland sina tankar] och sprider bara kunskap,
    så är det inte med de självgoda dårarna som saknar urskillningsförmåga redan i sitt hjärta.
När ett land syndar (gör uppror mot Gud), får det många ledare
    
    [som kämpar om makten, eftersom Guds välsignelse och beskydd är borta],
    men när ledaren är en man med förstånd (kunskap, insikt), blir det långvarig stabilitet.

Predikaren (1)

Och jag såg de onda begravas och de gick in i sin vila, men de som hade gjort rätt gick från den heliga platsen [templet] och var glömda i staden. Detta är också fåfängt (tomhet; helt meningslöst). [Det är inte rätt att de onda lyckas i sitt liv och prisas efter att de dött.]

Jesaja (1)

Vi har hört om Moavs stolthet,
    han är mycket stolt,
även om hans högfärd och hans högmod
    och hans arrogans, hans grundlösa skryt.

Jeremia (4)

Jag är uppmärksam och lyssnar,
    men de talar inte rätt,
ingen finns som ångrar sig över sin ondska
    och säger: Vad har jag gjort?
Varje man vänder bort åt sitt eget håll,
    som en häst som rusar huvudstupa in i striden.
Eftersom landet är fullt av äktenskapsbrytare. På grunda av förbannelser sörjer landet. Öknens betesmarker är uttorkade och deras utstakade väg är ond och deras styrka är inte rak (rätt).
Jag känner (är väl förtrogen med) hans arrogans förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), den är illa grundad, hans förhävelse har inte fört med sig något välgrundat.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.