3650 – כִּמְרִיר (kimrir)

mörker


Typ:
Hebreiska: כִּמְרִיר (kimrir)
Ursprung: redupl from H3648 (כָּמַר)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

darkness
blackness

Engelsk beskrivning

1) blackness, gloominess, darkness


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.