2585 – חֲנוֹךְ (Chanoch)

Chanoch (Henok, Enok)


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer (4): Chanoch (som vandrade med Gud), Chanoch (Rubens äldsta son), Chanoch (Kains son), Chanoch (Midjans son)
Hebreiska: חֲנוֹךְ (Chanoch)
Uttal: cha-nåch    Lyssna
Talvärde: 564 (8 + 50 + 6 + 500)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H2596 (חָנַךְ) initiated
Användning: 17 ggr i GT

Ursprung

från H2596 (חָנַךְ) initiated:

חָנַךְchanachH2596inviga, avskilja, börja

Ordstam

Ord med Chanoch som rot:

חֲנֹכִיchanochiH2599henokit

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Enoch

Engelsk beskrivning

Enoch = "dedicated"
n pr m
1) eldest son of Cain
2) son of Jared and father of Methuselah whom God took home to heaven without dying
n pr loc
3) the city which Cain built and named after his son Enoch (after himself)
Hanoch = "dedicated"
n pr m
4) a son of Midian, the third child
5) the eldest son of Reuben


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-16
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
Etnicitet etnicitet
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


11
1
2
3
Totalt    17

Referenser (17 st)


1 Moseboken (11)

Kain kände sin hustru (hade sexuellt umgänge med henne) och hon blev havande och födde Henok. Han byggde en stad och uppkallade staden efter sin sons Henoks namn.
[Henok uttalas på hebreiska Chanåch, med det hebreiska ch-ljudet bak i halsen både i början och slutet. Namnet betyder "invigd" och "tillägnad". En skandinavisk form av namnet är Enok och den engelska stavningen är Enoch.]
Till Henok föddes Irad [enlig sumeriska traditionen är Eridu den första staden],
och Irad fick Mechojael,
och Mechojael fick Metoshael,
och Metoshael fick Lemech.
[Det finns två Lemech i den tidiga bibelhistorien. Den förste Lemech, som nämns här, är en ättling till brodermördaren Kain. Denne Lemech var den första polygamisten och han skröt över att dödat en människa. Han är den sjätte generationen från Adam och Eva. Den andre Lemech är Noas far som var en rättfärdig man, se 1 Mos 5:25–28.]
Jared levde 162 år innan han fick Henok (Chanoch),
och Jared levde 800 år efter att han fått Henok (Chanoch) och fick söner och döttrar.
Henok [hebr. Chanoch – betyder "tillägnad" och "invigd"] levde 65 år innan han fick Metoshelach (Metusalem).
Henok vandrade i gemenskap (armkrok) med den sanne Guden [hebreiska ha-Elohim, elohim i bestämd form] i 300 år efter Metoshelachs födsel, och han fick fler söner och döttrar.
[I det sjunde ledet bryts mönstret i hur personernas liv beskrivs. Istället för att säga att Chanoch (Henok) "levde", beskrivs hur han "vandrade med Gud". Verbformen hitpael är reflexiv och skulle kunna översättas "Chanoch, han själv, vandrade med Gud". Det var ett eget beslut från Chanochs sida att vilja ha gemenskap med Gud. I detta stycke används också den bestämda formen "ha-Elohim" som ordagrant är "Guden". Eftersom ordet elohim kan användas generellt om gudar så ger den bestämda artikeln betydelsen en betoning på den ende sanne Guden.]
Henoks alla dagar (hela hans livslängd) var 365 år. [Här kommer inte frasen "sedan dog han".]
Sedan Henok så hade vandrat med den sanne Guden [ha-Elohim] fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. [Heb 11:5]
[Abrahams fjärde son med Ketora] Midjans söner var
Ejfa
och Efer
och Henok (Chanoch)
och Avida
och Eldaa. Alla dessa var Ketoras söner.
Rubens söner:
Chanoch (Henok) och Pallo och Chetsron (Hesron) och Karmi. [2 Mos 6:4; 5 Mos 26:5–6; 1 Krön 5:3]

2 Moseboken (1)

[Här sker en paus i berättelsen. Man kan säga att det är en "cliffhanger", hur det ska gå? Varken israeliterna eller farao lyssnar på Mose och själv är han på gränsen att ge upp, se vers 12. Mitt i berättelsens höjdpunkt kommer en tillbakablick som visar hur Mose och Aron är den fjärde generationen från Jakob via Levis stam. Genealogin är begränsad till de tre första sönerna till Jakob: Ruben, Simon och Levi. De följande nio sönerna är inte relevanta för att visa Mose och Arons släktskap och tas inte med. Jakob kallas också Israel, se 1 Mos 32:28. I listningen nedan är de namn som ingår i Mose och Arons släktträd fetmarkerade.]
Dessa var överhuvuden var och en för sin släkt.
Sönerna till Ruben, Israels [Jakobs] förstfödde:
Chanoch (Henok) och Pallo,
Chetsron (Hesron) och Karmi;
detta var de rubenitiska familjerna.

4 Moseboken (2)

Ruben, Israels förstfödde, Rubens söner:
Av Chanoch, chanochiternas familj,
av Pallo, palloiternas familj,

1 Krönikeboken (3)

Henok (Chanoch),
Metoshelach,
Lemech,
Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.
Rubens, Israels förstföddes, söner var Chanoch (Henok) och Pallo, Chetsron och Karmi.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.