Chanoch (som vandrade med Gud)
Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn

Det beskrivs hur han vandrade med Gud, se 1 Mos 5:22. Han blev 365 år (lika många dagar som på ett år) vilket antyder att han vandrade dagligen i gemenskap med Gud. Han är dör inte en vanlig död, utan Herren hämtade honom, se 1 Mos 5:24; Heb 11:5>/ref>.

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3138 f.Kr.  (623 AM*)
Död: 2773 f.Kr.  (988 AM*)
Ålder: 365 år
Alt. namn/stavningar: Henok, Enok
Engelska namn: Enoch
Far: Jared
barn (1): Metoshelach

  Visa Chanoch i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Chanoch H2585
חֲנוֹךְ (Chanoch)
17 ggr i GT
Henok G1802
Ἐνώχ (Enoch)
3 ggr i NT
Totalt    20 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Chanochs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Chanoch i stora familjeträdet

 • Jared

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jared
  • Chanoch

   födelseordning ej tillgänglig

   Extra: Var en av kristi förfäder.

   • Metoshelach

    födelseordning ej tillgänglig

    Jesu släktavla

    Metoshelach
    • Lemech

     födelseordning ej tillgänglig

     Jesu släktavla

     Lemech

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (10 st)

Filter:

Endast vid namn (10)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (10)
Jared levde 162 år innan han fick HEnok (Chanoch),
och Jared levde 800 år efter att han fått HEnok (Chanoch) och fick söner och döttrar.
HEnok [hebr. Chanoch – betyder "tillägnad" och "invigd"] levde 65 år innan han fick Metoshelach (Metusalem).
HEnok vandrade i gemenskap (armkrok) med den sanne Guden [hebreiska ha-Elohim, elohim i bestämd form] i 300 år efter Metoshelachs födsel, och han fick fler söner och döttrar.
[I det sjunde ledet bryts mönstret i hur personernas liv beskrivs. Istället för att säga att Chanoch (HEnok) "levde", beskrivs hur han "vandrade med Gud". Verbformen hitpael är reflexiv och skulle kunna översättas "Chanoch, han själv, vandrade med Gud". Det var ett eget beslut från Chanochs sida att vilja ha gemenskap med Gud. I detta stycke används också den bestämda formen "ha-Elohim" som ordagrant är "Guden". Eftersom ordet elohim kan användas generellt om gudar så ger den bestämda artikeln betydelsen en betoning på den ende sanne Guden.]
HEnoks alla dagar (hela hans livslängd) var 365 år. [Här kommer inte frasen "sedan dog han".]
Sedan HEnok så hade vandrat med den sanne Guden [ha-Elohim] fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. [Heb 11:5]
HEnok (Chanoch),
Metoshelach,
Lemech,
son till Methusalem (Metushelach),
son till HEnok,
son till Jared (Jered),
son till Mahalalel,
son till Kenan,
[Detta stycke balanseras med exemplet på de människor som segrat i tron, se vers 32–35.]
I tro [som behagade Gud] blev HEnok förd (hämtad, uppryckt) till himlen utan att se döden [1 Mos 4:17; 5:22–24]. Man hittade honom inte, för Gud hade fört bort honom. Redan innan han blev upptagen fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. [HEnok och Elia är de två personer som förts till himlen på detta sätt, se 2 Kung 2:11.]
HEnok, i det sjunde släktledet efter Adam [se 1 Krön 1:3, släktledet anges för att särskilja honom från Kains son med samma namn, se 1 Mos 4:17], profeterade om dem: "Se, Herren kommer med sina myriader (ordagrant: "tiotusentals", beskriver också ett oräkneligt antal) heliga