1893 – הֶ֫בֶל (Hevel)

Abel (Hevel)


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer: Abel
Hebreiska: הֶ֫בֶל (Hevel)
Uttal: he-vel    Lyssna
Talvärde: 37 (5 + 2 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: samma som H1892 (הֶבֶל)
Användning: 8 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Abel

Engelsk beskrivning

Abel = "breath"
1) second son of Adam and Eve, killed by his brother Cain


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-8


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


8
Totalt    8

Referenser (8 st)


1 Moseboken (8)

Sedan födde hon hans bror Abel [hebr. Hevel – betyder vindpust/meningslöshet].
[Förutom Kain, Abel och deras tredje son Set, fick de många söner och döttrar, se 1 Mos 5:3–4. Hebreiska namnet "Kain" låter nästan likadant som hebreiska kanah, som betyder köpa, få och skapa. Här är ett exempel på ordlek då båda dessa ord används i vers 1. Abel betyder andetag, dimma, rök – dvs. något kort och flyktigt. Förutom den bokstavliga betydelsen finns även meningslöshet, fåfängligt och tomhet i ordet, se Pred 1:2. Kanske Eva var missmodig efter första sonen som inte visade sig vara löftet i 1 Mos 3:15.]
Abel blev fåraherde medan Kain blev en jordbrukare [som levde under förbannelsen 1 Mos 3:17–18].
Abel bar också fram den förstfödda av sin hjord, den bästa delen (de feta delarna). Herren såg med välvilja till (respekterade, tog emot) Abel och hans offer,
Kain sa till sin bror Abel: "Kom med ut på fälten." När de väl var ute på fältet attackerade han sin bror Abel och dödade honom.
Då sa Herren till Kain: "Var är din bror Abel?"
Han svarade: "Jag vet inte! Är jag min brors beskyddare (ska jag ta hand om honom)?"
Adam kände sin hustru (hade sexuellt umgänge med henne) igen [1 Mos 4:1] och hon födde en son och kallade honom Set [hebr. Shet; betyder "kompensation/ersättning"], eftersom Gud har utsett en annan säd till mig istället för Abel som Kain dödade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.