Abel
Nämns i Bibeln vid namn

Adam och Evas andra son. Han mördades av sin äldre bror Kain. Hans namn är på hebreiska Hevel som betyder andetag. Vi vet inte när han föddes, men eftersom Adam och Eva får Set när Adam är 130 år, är det troligt att han dog det året, eller bara något eller några år innan det. Han bör också ha varit minst 20-30 år gammal.

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3740-3700 f.Kr.  (21-61 AM*)
Död: 3729-3629 f.Kr.  (32-132 AM*)
Ålder: 20-120 år
Alt. namn/stavningar: Hevel
Engelska namn: Abel
Far: Adam
Mor: Eva
Syskon: Kain, Set

  Visa Abel i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Användning i Bibeln


Abel H1893
הֶ֫בֶל (Hevel)
8 ggr i GT
Abel G0006
Ἄβελ (Abel)
4 ggr i NT
Totalt    12 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Abels föräldrar, barn och barnbarn. Visa Abel i stora familjeträdet

 • Adam

  Eva

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Adam
  Eva
  • Abel

   barn nr: 2

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (9 st)

Filter:

Endast vid namn (9)
Endast nyckelverser (9)
Dölj genitiv (9)
Sedan födde hon hans bror Abel [hebr. Hevel – betyder vindpust/meningslöshet].
[Förutom Kain, Abel och deras tredje son Set, fick de många söner och döttrar, se 1Mos5:3–4. Hebreiska namnet "Kain" låter nästan likadant som hebreiska kanah, som betyder köpa, få och skapa. Här är ett exempel på ordlek då båda dessa ord används i vers1. Abel betyder andetag, dimma, rök – dvs. något kort och flyktigt. Förutom den bokstavliga betydelsen finns även meningslöshet, fåfängligt och tomhet i ordet, se Pred1:2. Kanske Eva var missmodig efter första sonen som inte visade sig vara löftet i 1Mos3:15.]
Abel blev fåraherde medan Kain blev en jordbrukare [som levde under förbannelsen 1Mos3:17–18].
Abel bar också fram den förstfödda av sin hjord, den bästa delen (de feta delarna). Herren såg med välvilja till (respekterade, tog emot) Abel och hans offer,
Kain sa till sin bror Abel: "Kom med ut på fälten." När de väl var ute på fältet attackerade han sin bror Abel och dödade honom.
Då sa Herren till Kain: "Var är din bror Abel?"
Han svarade: "Jag vet inte! Är jag min brors beskyddare (ska jag ta hand om honom)?"
Adam kände sin hustru (hade sexuellt umgänge med henne) igen [1Mos4:1] och hon födde en son och kallade honom Set [hebr. Shet; betyder "kompensation/ersättning"], eftersom Gud har utsett en annan säd till mig istället för Abel som Kain dödade.
Så ska allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarias, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret.
[Abel var den första som dödades i Gamla testamentet, se 1Mos4:8. Sakarias var den sista, se 2Krön24:20–22. Krönikeboken är den sista boken i den hebreiska Bibeln. Jesu poäng är att genom hela Bibeln har sanna Guds efterföljare ofta blivit förföljda.]
från Abels blod ända till Sakarjas blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. [Abel dödades av sin bror Kain på grund av hans rättfärdiga offer till Gud, se 1Mos4:10. Det är troligen prästen Sakarja som stenades till döds vid templets förgård, se 2Krön24:20–25:7.]
[I kiasmen balanseras detta stycke mot exemplen på de människor som lidit och dött i tro, se vers36–38.]
I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och blev rättfärdig genom att Gud själv intygade (tog emot) hans offergåvor [1Mos4:4–8]. Trots att han [Abel] nu är död talar hans tro ännu.
[Abels exempel på tro och offer som inte kom från egen prestation och egna gärningar talar ännu i dag till oss, se 1Mos4:10.]
till Jesus, förmedlaren av ett förnyat förbund [det första förbundets medlare var Moses],
och det renande blod som talar starkare än Abels blod.
[Det första förbundets blod var det offerblod som Moses vid Sinai stänkte på Israels folk. Förbundet med de återkommande syndoffren kunde aldrig rena från synd på det sätt som Jesu blod gör, se Heb9:24–25. Abels blod ropar från marken efter hämnd, i kontrast till Jesu blod som ropar efter nåd och förlåtelse för våra synder, se 1Mos4:10. Abels offer av ett djur, till skillnad från Kains offer av grödor, är också en första svag skuggbild på Jesu blodsoffer, där Jesu blod talar mycket starkare, se 1Mos9:12–14.]