1160 – בְּעוֹר (Beor)

Beor


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer: Beor (Bileams far), Beor (Belas far)
Hebreiska: בְּעוֹר (Beor)
Uttal: be-år    Lyssna
Talvärde: 278 (2 + 70 + 6 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H1197a (בָּעַר) (i den mening att burning) a lamp
Användning: 10 ggr i GT

Ursprung

från H1197a (בָּעַר) (i den mening att burning) a lamp:

בָּעַרbaarH1197abrinna, beta av

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Beor

Engelsk beskrivning

Beor = "burning"
1) father of Balaam
2) father of Bela, king of Edom


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-10


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
4
1
2
1
1
Totalt    10

Referenser (10 st)


1 Moseboken (1)


Beors son Bela var kung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.

4 Moseboken (4)

Och han sände budbärare till Bileam, Beors son, till Petora som är vid floden, till folkets söner i landet och kallade på honom och sa:
"Se, det är ett folk som har kommit ut från Egypten,
se, de täcker jordens ansikte (yta),
och de har lägrat sig mittemot mig.
Och han tog upp sitt talesätt (han började tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Så förkunnar (säger, proklamerar) Bileam, Beors son,
och förkunnar (säger, proklamerar) om den man (en stridsman, en man i sina bästa år, full av egen styrka och kraft) som har rena (felfria, klarsynta – hebr. tam) ögon,
Och han tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Så förkunnar (säger, proklamerar) Bileam, Beors son,
och förkunnar (säger, proklamerar) om den man (en stridsman, en man i sina bästa år, full av egen styrka och kraft) som har rena (felfria, klarsynta – hebr. tam) ögon,
Och de dödade Midjans kung med resten av de slagna, Evi och Rekem och Tsor och Chor och Reva, Midjans fem kungar. De dödade även Bileam, Beors son med svärd.

5 Moseboken (1)

eftersom de inte mötte dig med bröd och med vatten på vägen när du kom från Egypten, och eftersom de hyrde Bileam, Beors son från Petor i Aram-Naharaim, emot dig för att förbanna dig. [4 Mos 22–24]

Josua (2)

och Bileam, Beors son, siaren, slog Israels söner med svärd bland resten av de slagna.
Sedan steg Balak, Tsippors son, upp och kämpade mot Israel, och han sände efter Bileam, Beors son, för att förbanna er.

1 Krönikeboken (1)

Dessa var de kungar som regerade i Edoms land innan det fanns någon kung i Israel:
Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

Mika (1)

Mitt folk, kom nu ihåg
vad Moabs kung Balak tänkte ut och
Bileam, Beors son svarade honom,
från Shittim till Gilgal
för att du ska förstå (ha intim kunskap om) Herrens (Jahves) rättfärdiga gärningar.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.