0865 – אֶתְמוֹל (etmol)

förut, igår, sedan en tid


Typ:
Adverb Adverb
 
Hebreiska: אֶתְמוֹל (etmol)
Uttal: et-mål    Lyssna
Talvärde: 477 (1 + 400 + 40 + 6 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: or אִתְמוֹל eller אֶתְמוּל antagligen från H0853 (אֵת) eller H0854 (אֵת) och H4136 (מוּל):eretillfore definitely yesterday
Användning: 8 ggr i GT

Ursprung

or אִתְמוֹל eller אֶתְמוּל antagligen från H0853 (אֵת) eller H0854 (אֵת) och H4136 (מוּל):eretillfore definitely yesterday:

אֵתetH0853-
מוּלmolH4136framför, framsida, motsatt, mitt emot, upp mot

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet etmol till följande:

ἔμπροσθενemprosthenG1715inför
ἡμέραhemeraG2250dag, daglig

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

previously

Engelsk beskrivning

1) yesterday, recently, formerly
1a) yesterday
1b) formerly (fig.)
1c) from yesterday, already (in phrase)
2) (TWOT +) before, before that time, before the time, heretofore, of late, of old, these days, time(s) past


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-8


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


4
1
1
1
1
Totalt    8

Referenser (8 st)


1 Samuelsboken (4)

då blev filistéerna rädda och sa: "Gud (Elohim) har kommit in i lägret!" och de sa: "Ve oss! Något sådant fanns inte igår och inte dagen innan.
Och det skedde när alla som kände honom sedan tidigare såg det, se, han profeterade med profeterna, då sa folket till varandra: "Vad är detta som kommer till Kishs son? Är Saul bland profeterna?"
Och hebréerna som tidigare varit med filistéerna och dragit upp med dem till lägret runtom, även de vände (bytte sida) och var med israeliterna som var med Saul och Jonatan.
Jonatan kallade på David och berättade för honom allt som blivit sagt. Och Jonatan förde David till Saul och han var i hans närvaro som tidigare [och tjänstgjorde både militärt och med musik, se vers 8–9].

2 Samuelsboken (1)

Redan långt tidigare, när Saul var kung över oss, var det du som ledde ut och förde in Israel [1 Sam 18:5, 13, 16]. Och Herren (Jahve) sa till dig: Du ska föda (valla; vara en herde för – hebr. raah) mitt folk Israel, och du ska vara furste över Israel." [1 Sam 16:11–13; Ps 78:70–72]

Psaltaren (1)

För tusen år i dina ögon är som gårdagen som gick förbi,
och som en nattväkt.

Jesaja (1)

En Tofet (hebr. tofte eldplats – kremeringsplats, begravningsplats) har varit redo länge,
redo för kungen, djupt och stort,
dess stapel är eld
och mycket ved,
Herrens andedräkt är som en ström av svavel
som antänder den.

Mika (1)

Men sedan en tid har mitt folk rest sig upp
som en fiende,
med klädnaden tar ni också manteln
från dem som går förbi i trygghet,
så att de ser ut som en man som kommer tillbaka från ett krig.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.