0565a – אִמְרָה (imra)

ord, tal


Typ:
Hebreiska: אִמְרָה (imra)
Ursprung: or אֶמְרָה feminine of H561 (אֵמֶר), and meaning the same
Användning: 36 ggr i GT

Engelsk översättning

word
commandment, speech, word

Engelsk beskrivning

1) utterance, speech, word
1a) word of God (command and promise)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (36 st)


Lemech sade till sina båda hustrur Ada och Tsilla:
"Hör min röst ni Lemechs hustrur,
    lyssna noga på mitt tal,
för jag har dräpt en man som skadat mig
    och en ung man för att han gav mig blåmärken.
Min undervisning ska vara som regndroppar,
    mitt tal ska rena som daggen,
som det stilla regnet på skört gräs
    och som skurarna över örterna.
Vem sade till sin far och till sin mor: 'Jag har inte sett honom', och till hans bröder 'vill inte kännas vid', och till hans söner 'känner dem inte', för de har hållit (vaktat, skyddat, bevarat) ditt ord och bevarat ditt förbund.
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden] – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
    Herrens ord (löften, tal) har visat sig vara sanna (är prövade) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
Herrens ord (löften) är rena (felfria) ord,
    liksom silver som renats i en smältugn på marken,
    sju gånger [Ps 18:31; 119:140]. [Talet sju står för fullkomlighet. Silver renades några gånger tills det mesta av slagget var borta, Guds ord är fullkomligt rent! Den grekiska översättningen Septuaginta skriver "bränd och prövad på jorden".]
Jag ropar [höjer min röst i bön] till dig,
    för du svarar mig, Gud (El)!
vänd ditt öra till mig,
    hör mina ord.
[Nu kommer fem verser som beskriver Herren:]
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden]
    – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
Herrens (Jahves) ord (löfte, tal) är rent (prövat, luttrat som metall utan slagg) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
till den tid då hans ord (tal) kom,
    Herrens (Jahves) löfte (ord) prövade honom.
I mitt hjärta har jag gömt (bevarat, skyddat, samlat) ditt löftesord (hebr. imrah) [som en skatt, se Matt 6:21],
    så att jag inte ska synda mot dig.
Stadfäst (bekräfta, uppfyll; ordagrant: "res upp") ditt löftesord (hebr. imrah) för din tjänare,
    som ägnar sig åt att frukta (vörda) dig.
[Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Talvärdet är 6. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Tältpinnens funktion är att hålla upp tältduken, den är den centrala knutpunkt som binder ihop olika delar. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. Orden "och", "men", "alltså" osv. börjar med "vav". Hebreiska bokstäver har även ett talvärde. Bokstaven "vav" har talvärdet sex. Detta är människans tal och därför symboliserar den ofta människan och det mänskliga. Varje ord börjar med ett ord som har "vav" som ett prefix.] Och kom med din nåd (omsorgsfulla kärlek) över mig O, Herre (Jahve),
    liksom din frälsning (räddning), enligt ditt löftesord (hebr. imrah).
Detta är min tröst (förändring från sorg till tröst) i min bedrövelse:
    att ditt löftesord (hebr. imrah) har återupplivat mig (bevarat; gett mig nytt liv).
Jag bönfaller inför ditt ansikte med hela mitt hjärta,
    ge mig nåd (oförtjänt kärlek) i enlighet med ditt löftesord (hebr. imrah).
Innan jag var ödmjukad (fick lida) gick jag vilse (irrade jag mållöst, syndade jag omedvetet),
    men nu följer (lyder) jag ditt löftesord (hebr. imrah). [Ödmjukad, hebr. anah, återkommer också i vers 71a och ramar in vers 68‑70. Här i vers 67 är det vanliga hebreiska formen qal, medan i vers 71 är det pual – den passiva formen. Något eller någon har ödmjukat psalmisten, om det är Gud eller de stolta framgår inte, men bakom allt detta står en god Gud som gör gott, se även Matt 6:13; Jak 1:2‑3.]
Jag ber dig, låt din nåd (omsorgsfulla kärlek) vara redo att trösta mig,
    efter ditt löftesord (hebr. imrah) till din tjänare.
Mina ögon förgås (är uttröttade, mattas av längtan) efter ditt löftesord (hebr. imrah),
    jag säger: "När ska du trösta mig?"
Hur söta (ljuvliga) är dina löftesord (hebr. imrat) för min gom,
    ja sötare än honung i min mun. [Guds ord liknas vid honung. Syftar antagligen på dess ljuvliga smak men också dess fantastiska hållbarhet. Honung kan förvaras över 3 000 år och fortfarande vara ätbar. Den innehåller också olika antibiotika som har hälsosamma effekter.]

Uppehåll mig enligt ditt löftesord (hebr. imrah) så att jag får leva,
och låt inte mitt hopp komma på skam.
[Detta är den centrala versen.]
Mina ögon trånar efter din frälsning (räddning)
    och efter ditt rättfärdiga löftesord (hebr. imrah).
Led mina steg (gör dem fasta) med ditt löftesord (hebr. imrah),
    låt ingen synd dominera (styra, regera över) mig.
Ditt löftesord (hebr. imrah) är prövat till sitt yttersta,
    och din tjänare älskar det!
Mina ögon möter (möter, konfronterar; har förutsett) nattens [alla tre] väkter [jag är vaken hela natten],
    så jag kan begrunda (tänka på, reflektera över) ditt löftesord (hebr. imrah).
Strid för mig (för min talan) och återlös mig,
    ge mig liv (blås nytt liv i mig) enligt ditt löftesord (hebr. imrah).
Jag har sett de trolösa och känner sorg (jag bryts sönder inombords, mår illa, känner avsky),
    eftersom de inte har hållit (vaktat, skyddat, bevarat) ditt löftesord (hebr. imrah).
Jag fröjdar mig i ditt löftesord (hebr. imrah)
    som en som har funnit en stor skatt som varit borttappad.
Låt min bön komma inför ditt ansikte,
    rädda (lyft upp) mig, enligt ditt löftesord (hebr. imrah) [Guds löften i Skriften].[Hebr. rina i vers 169 kan betyda jubelrop men också bönerop. Ordet är djupt förknippat med offer, första förekomsten är i det sammanhanget, se 3 Mos 9:24. Eftersom vers 170 tydligt handlar om bön så är det troligt det är den nyansen som främst avses här, samtidigt ger dubbelheten till jubelsång en fin introduktion till psalmens nästa två verser som tydligt handlar om lovsång, se vers 171‑172.]
Låt min tunga sjunga om ditt löftesord (hebr. imrah),
    för alla dina budord (hebr. mitzvot) är rättfärdiga (rättvisa).
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,
    och tacka (med öppna händer – prisa, hylla och erkänna) ditt namn
    för din nåd (omsorgsfulla kärlek) och din sanning. [Genom hela Bibeln är nåd och sanning följeslagare, se 2 Sam 15:20; Ords 16:6; Ps 85:11; Joh 1:14. Första gången dessa ord nämns tillsammans är i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig. Det behövs både nåd och sanning, och nåden kommer alltid först.] För du har gjort ditt ord och ditt namn större än allt!
    [Du har överträffat allt!]
Han sänder sitt budskap till jorden,
    hans ord rör sig snabbt.
Varje ord från Gud (Eloha) [Elohim i singular – den ende Guden] är prövat och renat;
    Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt (sätter sitt hopp) till honom.
Därför, som eldens tunga slukar stubben (det torra gräset)
    och som agnarna slukas i flammorna,
så ska deras rot bli rutten
    och deras blomning ska avdunsta (gå upp i rök),
eftersom de har förkastat Härskarornas Herres (Jahve Sebaots)
    undervisning (Torah) och föraktat Israels Heliges ord.
Ge ditt öra och lyssna till min röst, var uppmärksam och hör mitt tal.
och bryta ner dig så att du talar från marken, och ditt tal ska vara lågt från stoftet, och din röst ska vara som en spökröst från marken, och ditt tal ska gnissla fram från stoftet.
Stå upp ni kvinnor som är modiga
    och lyssna till min röst
ni trygga döttrar,
    ge ert öra till mitt tal.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.